Why are great recruiters so successful?

Proč jsou skvělí náboráři tak úspěšní?

Posting a job offer on the Internet and waiting for CVs to come in is simple. Nevertheless, finding  real talent who has no desire to answer your offer is much more difficult. This is a real deal breaker for headhunters. The TLNT website explains what makes a great recruiter.

1. A good headhunder is able to change your opinion even before you get to a discussion about money. The average recruiter tries to initially attract with financial rewards. However, better success depends on the recuiter's faith in the organization, its managers and the position. A good headhunter makes you believe in the company.

2. A good headhunter anticipates common objections before you mention them and is able to address them. If you must relocate for the job, he will give you specific advantages why you should move.

3. A good headhunter is a great detective who does not only rely on well-known job portals. He can find talent in many hidden sources.

A great recruiter is invaluable in today's world. As unemployment grows, and the number of available employees increases, then the number of average recuiters also increases.These recuiters  tend to have a good overview of the labour market, but are not very effective in recuiting. It is very easy to come to work and pretend  to work eight hours. It is lucky when  great recuiters are working in  high profile sectors where applicants are scare. Then hard work is necessary to find the right talent for your business.

-bn-

  Proč jsou skvělí náboráři tak úspěšní?

  Vystavit si na internet pracovní nabídku a čekat, až přijdou životopisy uchazečů, je jednoduché. Mnohem složitější je ale hledat skutečné talenty, kteří nedychtí po vaší nabídce ani společnost. To je skutečný úděl pro lovce hlav. Server TLNT vysvětluje, v čem jsou skvělí náboráři lepší než ti ostatní.

  1. Dobrý headhunder je schopen změnit vaše stanovisko ještě dříve než vůbec přejdete k diskuzi o penězích. Průměrný náborář se bude snažit zaujmout především finančním ohodnocením. Úspěch však tkví ve víře v organizaci, její manažery i samotnou pozici. Dobrý headhunter vás přiměje v to uvěřit.

  2. Dobrý headhunter předvídá vaše námitky ještě dříve, než je zmíníte a dokáže je adresně řešit. Je schopen vám podat konkrétní výhody, proč byste se měli kvůli zaměstnání třeba i přestěhovat.

  3. Dobrý headhunter je skvělý detektiv, který nespoléhá jen na obecně známé pracovní portály. Umí nalézt talenty z mnoha skrytých zdrojů.

  Skvělý náborář je v dnešním světě nedocenitelný. Tak jak roste nezaměstnanost a s ní i počet volných pracovních sil, roste i počet průměrných recruitérů, kteří mají spíše dobrý přehled o pracovním trhu, než že by byli nějak efektivní v náboru. Je velmi snadné přijít do zaměstnání a předstírat osm hodin práce. Šance pro dobré náboráře nastává v těch odvětvích, kde jsou určité profily uchazečů nedostatkové, a nastává tvrdá dřina při hledání pravého talentu pro váš business.

  -bn-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu