Three signs a candidate took time to prepare for a job interview

Tři znaky, že kandidát věnoval čas přípravě na přijímací pohovor

Every recruiter wants to see a candidate prepared for a job interview. You definitely want someone who is interested in the given field and your company, enthusiastic about what your company does and shares the same priorities. For these reasons, you should be seeking someone who has prepared well for the interview and researched your company. Here are three things that will show the candidate really did prepare well for the interview and is genuinely serious about the given position.

Knowing the job requirements 

As the Harvard Business Review states, the candidate  should know and understand the obligations of the given position and what will be expected of them. This does not mean they should explicitly list these obligations; rather you will recognise it from their ability effectively to justify the connection between their experience or skills and what is required.

Knowing publicly available information about the company

It is a good sign if a candidate has done some research on the company. This manifests itself in their knowing its history, present status and future plans, their familiarity with all that is publicly accessible on your website, and knowing the priorities of the company. This does not mean being able to provide encyclopaedic data; rather they should understand how the company works, its position on the market and its clients.

Certainty the candidate is a fit for the position

The last but not least important aspect in the candidate's performance at an interview is absence of nervousness. A confident candidate who is well prepared and truly convinced they are a fit for the position usually has little reason to be nervous. This does not mean you automatically reject any candidate who does show natural nerves when being interviewed, but it is one of the factors that help you discover who the genuinely suitable candidate for the given position is.

 

-mm-

  Tři znaky, že kandidát věnoval čas přípravě na přijímací pohovor

  Každý náborář chce vidět, že se kandidát na pohovor připravil. Chcete totiž samozřejmě vybrat někoho, kdo se o daný obor a přímo o vaši firmu zajímá, kdo má nadšení pro věc, které se vaše firma věnuje, a kdo sdílí stejné priority, jako vaše společnost. Z toho důvodu hledáte kandidáta, který se na pohovor s vámi dobře připravil a kdo si udělal rešerši o vaší společnosti. Zde jsou tři věci, které vám prozradí, že se skutečně kandidát na váš pohovor připravil a že svůj zájem o danou pozici myslí vážně.

  Znalost požadavků na danou pozici

  Jak uvádí Harvard Business Review, kandidát by měl vědět a chápat, v čem spočívají povinnosti dané pozice a co se od něj jako od pracovníka bude očekávat. To neznamená, že vám tyto povinnosti kandidát přímo vyjmenuje, ale spíš to poznáte z toho, že je schopen umět efektivně obhájit spojitost mezi jeho zkušenostmi i schopnostmi a tím, co se od něj očekává na nabízené pozici.

  Znalost veřejně dostupných informací o firmě

  Když si kandidát očividně dělal rešerši o vaší společnosti, je to jistě dobré znamení. Poznáte to tak, že kandidát zná historii, současnost i budoucí plány vaší firmy, že ví vše, co je uváděno veřejně na vašich webových stránkách, a zná priority vaší společnosti. To neznamená, že se od kandidáta očekává, že bude schopen vyjmenovat encyklopedická fakta a data o vaší firmě, ale spíše chápe, jak firma funguje, jaké je její postavení na trhu a kdo jsou její klienti.

  Jistota, že se kandidát na danou pozici hodí

  Posledním, avšak neméně důležitým aspektem ve výkonu daného kandidáta na pohovoru, je absence nervozity na jeho straně. Sebevědomý kandidát, který se na pohovor dobře připravil a který je skutečně přesvědčený, že se na danou pozici hodí, má zpravidla velmi málo důvodů být nervózní. Neznamená to, že automaticky zavrhnete kteréhokoliv kandidáta, na kterém se projevuje přirozená nervozita z pohovoru, ale jedná se o jeden z několika ukazatelů, které vám pomohou odhalit, kdo je skutečně vhodným kandidátem na vámi nabízenou pozici.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review