Enhance your career site

Vylepšete vaši stránku s nabídkou volných míst

How user-friendly and informationally valuable is the part of your company's website dedicated to job vacancies? Can it really reach the best talents in the market? If you feel that you have some reserves in this field or you want to get inspired by new ideas, read the following recommendations on how to improve your career site published by ERE.net, a leading website for recruiters.

One click

A user who displays the homepage of your company's website should click no more than once to open the career site.

Possibility to sign into your database

If someone wants to work for your but you do not currently have a suitable job, allow him to send you his CV or register to your database via the career site so that you can contact him later.

Video

Liven up your job offers by videos in which real people will be talking to the job seekers. Prepare also a summarizing video for all candidates regardless of the position in which you will introduce your company. If something prevents you from preparing videos, use at least some photos from your corporate environment.

Different design of the site

Make sure that your career site looks different than the other sites of your website and visitors can notice it immediately. Consult with your colleagues from IT and marketing.

Involvement of social media

Anyone who finds an interesting job offer on your career site should be able to simply forward this offer via e-mail or social networks.

Notifications for newly created jobs

If you have a job offer which you are opening as a completely new one, emphasize that in the description of the job. It will help you attract those interested in working for a growing company.

Live chat

Try to offer job seekers the possibility to communicate with you live via live chat. If you cannot afford a live chat, set aside at least one specific e-mail address to answer questions about jobs.

Complex system for online registration

If you require candidates to contact you via an online application, to which they must register and fill out a variety of data, make sure that the process do not last longer than 60 seconds.

A bit of fun

Liven up your career site by a simple fun quiz or an online game.

"5 reasons to work with us" section

Name 5 or more specific reasons why job seekers should choose you.

-kk-

  Vylepšete vaši stránku s nabídkou volných míst

  Jak uživatelsky příjemná a informačně hodnotná je část webových stránek vaší společnosti věnovaná nabídce volných pracovních míst? Dokáže skutečně oslovit nejlepší talenty na trhu? Pokud cítíte, že v tomto směru máte rezervy nebo se chcete inspirovat novými nápady, přečtěte si následující doporučení, jak zlepšit stránku s nabídkou pracovních pozic, které publikoval náborářský server ERE.net.

  Jediné kliknutí

  Uživateli, který si zobrazí hlavní stránku vašeho webu, by mělo stačit jedno kliknutí, aby si mohl otevřít stránku s nabídkou pracovních pozic.

  Možnost přidání do databáze uchazečů

  Pokud pro vás někdo chce pracovat, ale vy pro něj momentálně nemáte vhodné místo, umožněte mu na stránce s nabídkou zaměstnání, aby vám zaslal životopis nebo se zaregistroval do vaší databáze, abyste jej mohli oslovit později.

  Přidání videa

  Oživte vaše pracovní nabídky videi, v nichž budou k uchazečům o práci mluvit skuteční lidé. Připravte také souhrnné video pro všechny uchazeče bez ohledu na pozici, v němž představíte vaši společnost. Pokud vám něco brání v přípravě videí, použijte alespoň fotografie z firemního prostředí.

  Jiný vzhled stránek

  Zajistěte, aby stránka s nabídkou pracovních míst vypadala jinak než ostatní stránky vašeho webu a zájemci si jí hned všimli. Poraďte se s kolegy z IT a marketingu.

  Zapojení sociálních médií

  Každý, kdo najde na vašich stránkách zajímavou nabídku práce by měl mít možnost jednoduše tuto nabídku přeposlat pomocí e-mailu či sociálních sítí.

  Upozornění na nově vytvořená pracovní místa

  Máte-li v nabídce pracovní místa, která otevíráte úplně nově, zdůrazněte to v popisech těchto míst. Oslovíte tak zájemce o práci v rostoucí firmě.

  Live chat

  Zkuste zájemcům nabídnout možnost živě s vámi komunikovat prostřednictvím chatu. Pokud si live chat nemůžete dovolit, vyčleňte alespoň jednu konkrétní e-mailovou adresu pouze pro řešení dotazů ohledně nabídek práce.

  Složitý systém pro online přihlašování na volná pracovní místa

  Pokud po uchazečích vyžadujete, aby se hlásili prostřednictvím online aplikace, do níž se musejí registrovat a vyplňovat celou řadu údajů, zajistěte, aby celý proces netrval déle než 60 vteřin.

  Trocha zábavy

  Zpestřete stránku s nabídkou pracovních pozic zábavným kvízem nebo jednoduchou online hrou.

  Rubrika „5 důvodů, proč pracovat u nás“

  Vyjmenujte 5 nebo i více konkrétních důvodů, proč si vás zájemci o práci mají vybrat.

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru