Four reasons to support camaraderie at the workplace

4 důvody, proč je nutné stmelovat pracovní kolektiv

For any team to reach its full potential, there must be more than just a professional relationship between individual team members. In order to achieve the highest possible productivity at the workplace as well as a good team spirit, employees must be genuine friends who truly cooperate with one another. This is why you need to support good, friendly relationships among employees. This article offers four reasons to support camaraderie at work so the whole company may prosper.

Health benefits

From a statistical point of view, friendships at the workplace are good for the health of employees. Those who have friends in their work collective are on average healthier. This might be connected to the fact that friends help you face various challenges, so stress levels in individual employees go down.

Employee loyalty to the company

According to ChangeBoard, the loyalty of a person who has a close friend at work goes up by several dozen per cent. Friendships among employees therefore retain quality and experienced people at the company, despite other potential drawbacks.

Worker satisfaction

A satisfied employee is a high quality and effective worker. Friendship at the workplace improves satisfaction on average by more than 50%.

Higher productivity

By working on projects with their friends, employees are more productive. Team spirit is stronger and employees all pull together more.

 

-mm-

  4 důvody, proč je nutné stmelovat pracovní kolektiv

  Aby pracovní kolektiv dosáhl svého maximálního potenciálu, musí být mezi jeho členy panovat něco více než pouze profesionální vztah. A abyste na pracovišti dosáhli nejvyšší možné produktivity a aby na něm panoval dobrý týmový duch, je nutné, aby byli zaměstnanci přáteli a aby spolu tahali skutečně za jeden provaz. Proto je nutné podporovat dobré a kamarádské vztahy mezi zaměstnanci. V tomto článku vám nastíníme čtyři důvody, proč je stmelování pracovního kolektivu zcela zásadní pro prosperitu celé firmy.

  Zdravotní benefity

  Ze statistického úhlu pohledu jsou kamarádské vztahy na pracovišti dobré i pro zdraví pracovníků. Ti, kteří mají přátele ve svém pracovním kolektivu, jsou totiž v průměru zdravější. To může mít spojitost s tím, že s přáteli se lépe čelí různým nástrahám, a míra stresu se tedy u jednotlivých pracovníků snižuje.

  Věrnost zaměstnance vůči firmě

  Podle ChangeBoard se o několik desítek procent zvedne loajalita pracovníka vůči firmě, pokud má daný člověk na pracovišti nějakou blízkou osobu. Přátelství mezi pracovníky tedy udržuje kvalitní a zkušené lidi ve firmě, a to například i přes jiné nedostatky.

  Spokojenost pracovníků

  Spokojený zaměstnanec je kvalitní a efektivní pracovník. Přátelství na pracovišti zvedá spokojenost o více jak 50% v průměru.

  Zvýšená produktivita

  Tím, že někdo pracuje na projektech se svým přítelem, se zvyšuje produktivita práce. Týmový duch je posílen a pracovníci více tahají za jeden provaz.

   

  -mm-

  Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard