How are your managers destroying employee morale?

Čím vaši manažeři ničí morálku zaměstnanců?

Good employee morale can be maintained only in an environment where managers are interested in building good relationships with their subordinates. According to hrcommunication.com, that is certainly not demonstrated by:

1. Planning mandatory fun

Mandatory fun is never fun. This is true for mandatory parties as well as mandatory pretending anything to entertain the superiors of your superiors. Fun in a team should be based on the needs and ideas of the team.

2. Watching every minute of employees' activities

A manager who measures the comings and goings of his people in seconds sends a clear signal that he does not trust them to be able to perform their jobs. Employees will get tired of that very soon.

3. Not expressing gratitude

If the word "thanks" is missing in a manager's vocabulary, he cannot expect strong morale in his team. Managers must be lead to give thanks as often and as specifically as possible.

4. Making something out of nothing

We all make mistakes. A manager who publicly criticizes a subordinate for a typo on the 147th page of a two-hundred-page presentation is nothing more than a nitpicker. And nitpicking undermines morale reliably.

5. Not listening

When an employee sees that his manager is not listening to him, he will not come next time. He will lose not important information but also the trust of his team.

-kk-

  Čím vaši manažeři ničí morálku zaměstnanců?

  Dobrá morálka zaměstnanců se může udržet jen v prostředí, kde manažeři mají zájem o to, aby si se svými podřízenými vybudovali dobré vztahy. To se podle serveru hrcommunication.com rozhodně neprojevuje tím, že:

  1. Plánují povinnou zábavu

  Povinná zábava nikdy není zábava. Platí to pro povinné večírky nebo povinné předstírání čehokoli pro pobavení nadřízených vašich nadřízených. Zábava v týmu by měla vycházet z potřeb a nápadů týmu.

  2. Sledují každou minutu činnosti svých lidí

  Manažer, který měří příchody a odchody svých lidí na vteřiny, vysílá jasný signál, že jim nevěří, že dokáží dělat svou práci. To zaměstnance dlouho bavit nebude.

  3. Neumějí projevit vděčnost

  Pokud ve slovníku manažera chybí slovo „děkuji“, nemůže ve svém týmu očekávat nijak silnou morálku. Manažery je třeba vést k tomu, aby děkovali co nejčastěji a co nejkonkrétněji.

  4. Dělají z komára velblouda

  Všichni děláme chyby. Manažer, který veřejně pranýřuje podřízeného za překlep na 147. straně dvousetstránkové prezentace, není nic jiného než hnidopich. A hnidopišství podrývá morálku spolehlivě.

  5. Neumějí naslouchat

  Když zaměstnanec vidí, že jej manažer neposlouchá, příště již za ním nepřijde. Tím se manažeři připravují nejen o důležité informace, ale i důvěru svých týmů.

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci