What do the best recruiters have in common?

Co mají společného nejlepší náboráři?

The best recruiters have developed a set of habits that makes them part artists and part scientists at the same time. What makes them top professionals is their ability to prioritize, communicate and craft visions. They are also able to keep the pace with modern technologies and they let social networks do the work for them. Let’s see what the recruiter.com website tells us about their distinctive skills.

1. Priorities

The best recruiters know what has to be done, when, and in what order. As they move from one step to the next, they are able to prioritize and know what the most important task is right now. They have the ability to quickly create to-do lists with a correct sequence of steps. And that is why they never waste time on unproductive efforts.

2. Communication

They speak frankly, get straight to the point, and they are sincere, all at the same time. Recruiters connect with their clients and use their engagement, customer satisfaction and referrals to steadily build their reputations. They use personalized communication to facilitate communication between employers and candidates. They remember that when a brand is presented well, impressed candidates often even accept a lower salary.

3. Vision

Top performers are usually driven by their vision to be the very best. The best recruiters have the ability to transform their strategies into reality. They are able to constantly re-invent and change the way they recruit.

4. Technology

They need to know how to use technology – because there are more than 300 million users on LinkedInthere alone. Recruiting professionals have to know how to use applicant tracking systems and how to conduct online video interviews. They are present on all social networks, because the user bases are large. They can create connections and engage with possible candidates in real-time, which is always an advantage.

-jk-

  Co mají společného nejlepší náboráři?

  Nejlepší odborníci na nábor sdílejí určité schopnosti a zvyky, které z nich tak trochu dělají vědce s myšlením umělce. To, co je dělá úspěšnými, je jejich schopnost určovat priority, komunikovat a vytvářet vize. Také drží krok s moderními technologiemi a nechávají sociální sítě pracovat pro sebe. Pojďme se podívat co nám web recruiter.com prozrazuje o jejich zvláštním nadání.

  1. Priority

  Ti nejlepší náboráři vždycky vědí, co má být uděláno, stejně jako kdy a v jakém pořadí. V každém okamžiku naprosto přesně vědí, co je právě teď to nejdůležitější a co má tedy absolutní přednost před vším ostatním. Umějí si rychle vytvořit seznam úkolů, stejně jako jejich správný sled. A díky tomu nikdy nemrhají svým časem na věci, které nejsou důležité.

  2. Komunikační dovednosti

  Mluví jasným jazykem a jdou přímo k věci. Zároveň jsou ale vždycky zdvořilí. Na nic si nehrají a používají svůj zápal a doporučení k neustálému budování své reputace. Vhodná komunikace jim pomáhá sladit zájmy zaměstnavatele a kandidáta. Berou v úvahu to, že čím lépe prezentují zastupovanou firmu a její značku, tím spíše kandidát přijme i nižší mzdu.

  3. Vize

  Obvykle jsou motivováni svou vizí, kterou je dosáhnout úspěchu a být těmi nejlepšími. Nejlepší náboráři dokáží své uskutečnit své pečlivě zvolené strategie a vždy postupují v souladu s nimi. Navíc se stále učí a neustále vylepšují způsob, jakým dělají svou práci.

  4. Technologie

  Musejí dobře ovládat technologii – už proto že jen LinkedIn znamená více než 300 milionů uživatelů. Nejlepší náboráři také dokáží vystopovat kandidáty a jsou zvyklí na vedení pohovorů přes online video. Jsou přítomni na všech sociálních sítích, protože jejich uživatelská základna je obrovská. Také často využívají možnosti komunikace v reálném čase, díky které mohou kandidáty snadno oslovit.

  -jk-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace