Co mají společného nejlepší náboráři?

Ilustrační snímek

Nejlepší odborníci na nábor sdílejí určité schopnosti a zvyky, které z nich tak trochu dělají vědce s myšlením umělce. To, co je dělá úspěšnými, je jejich schopnost určovat priority, komunikovat a vytvářet vize. Také drží krok s moderními technologiemi a nechávají sociální sítě pracovat pro sebe. Pojďme se podívat co nám web recruiter.com prozrazuje o jejich zvláštním nadání.

1. Priority

Ti nejlepší náboráři vždycky vědí, co má být uděláno, stejně jako kdy a v jakém pořadí. V každém okamžiku naprosto přesně vědí, co je právě teď to nejdůležitější a co má tedy absolutní přednost před vším ostatním. Umějí si rychle vytvořit seznam úkolů, stejně jako jejich správný sled. A díky tomu nikdy nemrhají svým časem na věci, které nejsou důležité.

2. Komunikační dovednosti

Mluví jasným jazykem a jdou přímo k věci. Zároveň jsou ale vždycky zdvořilí. Na nic si nehrají a používají svůj zápal a doporučení k neustálému budování své reputace. Vhodná komunikace jim pomáhá sladit zájmy zaměstnavatele a kandidáta. Berou v úvahu to, že čím lépe prezentují zastupovanou firmu a její značku, tím spíše kandidát přijme i nižší mzdu.

3. Vize

Obvykle jsou motivováni svou vizí, kterou je dosáhnout úspěchu a být těmi nejlepšími. Nejlepší náboráři dokáží své uskutečnit své pečlivě zvolené strategie a vždy postupují v souladu s nimi. Navíc se stále učí a neustále vylepšují způsob, jakým dělají svou práci.

4. Technologie

Musejí dobře ovládat technologii – už proto že jen LinkedIn znamená více než 300 milionů uživatelů. Nejlepší náboráři také dokáží vystopovat kandidáty a jsou zvyklí na vedení pohovorů přes online video. Jsou přítomni na všech sociálních sítích, protože jejich uživatelská základna je obrovská. Také často využívají možnosti komunikace v reálném čase, díky které mohou kandidáty snadno oslovit.

-jk-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com