How to make HR people crazy

Co naštve personalistu

Even HR professionals are just human beings who are trying to do their job well. The vast majority of them get no pleasure from firing people or making other unpopular decisions. Also they are not happy when managers try to make HR take on their responsibilities. That is simply annoying.

The topic on how to make HR professionals upset was recently addressed in an interesting article on the About HR website titled How to Annoy Your HR Manager. The article summarized the following triggers that enrage HR professionals that managers and employees should know about. Do you agree with them? What gets you mad?

Its not my fault, HR is to blame ...

- Managers, who have determined to dismiss a member of their team, then ask HR for help with no advanced notification. Then they are surprised that there are no records about the employee's misconduct.

- The inability of managers to respond or submit information via the HR department then repeatedly creating the need for additional communication channels (including face-to-face meetings) to meet specified deadline.

- Managers who communicate bad news to their employees then say that it's the fault of HR. ("I wanted you to earn a higher salaries, but you know HR people, they rejected it ...")

- Managers who make excuses for actions when they do something they themselves do not want to do. ("I'm doing this only because HR told me to do so ...")

- Managers and employees who recommend their relatives or friends as the perfect new employees and expect HR to skip the standard hiring process.

- Managers who believe that all people management issues are HR issues. They create various strategies without taking into account the human side of things and then expect HR to do it retroactively.

- Managers who accuse HR of the increase in the employee sickness rates. ("Why doesn't HR do anything about it?")

Do you also sometimes have to remind your managers that your goal is not to do their jobs?

-Kk-

  Co naštve personalistu

  I personalisté jsou jen lidé, kteří se snaží dělat svou práci dobře. Naprostá většina z nich nemá žádnou radost z toho, že musí propouštět či dělat další nepopulární rozhodnutí. A nemají radost ani z toho, když se na ně manažeři snaží přesouvat své vlastní povinnosti. To je pak umí naštvat.

  Tématem věcí, které dokáží rozzlobit personalisty, se nedávno zabýval zajímavý článek na webu About HR s názvem How to Annoy Your HR Manager. Shrnul následující spouštěče rozhořčení HR profesionálů, o kterých by manažeři a zaměstnanci měli vědět. Souhlasíte s nimi? Co dokáže naštvat vás?

  Na mě nekoukejte, to HR...

  - Manažeři, kteří přicházejí s žádostí o pomoc do HR až ve chvíli, kdy jsou pevně rozhodnuti propustit určitého člena svého týmu a diví se, že o jeho prohřešcích neexistují žádné záznamy.

  - Neschopnost manažerů odpovědět či včas dodat informace, o které je oddělení HR opakovaně žádalo více komunikačními kanály (včetně porad, na kterých se viděli osobně) a s jasným vymezením termínů.

  - Manažeři, kteří sdělují špatné zprávy svým zaměstnancům s tím, že je to vina HR. („Já jsem pro vás chtěl vyšší platy, ale znáte lidi HR, ti to zamítli...“)

  - Manažeři, kteří vysvětlují své kroky tak, že dělají něco, co oni sami nechtějí. („Dělám to jen proto, že mi v HR řekli, ať to udělám...“)

  - Manažeři nebo zaměstnanci, kteří se snaží personalistům vnutit své příbuzné či přítele jako perfektní nové zaměstnance a očekávají, že nebudou muset projít běžným přijímacím řízením.

  - Manažeři, kteří se domnívají, že veškeré záležitosti řízení lidí jsou věcí HR. Vytvářejí různé strategie, aniž by brali v úvahu lidskou stránku věci a očekávají od HR, že to pak udělá zpětně.

  - Manažeři, kteří obviňují HR z rostoucí nemocnosti zaměstnanců. („Proč s tím HR nic nedělá?“)

  Také musíte manažerům někdy připomínat, že vaším úkolem není dělat za ně jejich práci?

  -kk-

  Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů