LMS: 5 trends from the inside of companies

LMS: 5 trendů pohledem zevnitř firmy

Articles covering trends in the field of learning management systems (LMS), in organizations, usually focus on recent developments of information technologies or modern methods of learning. Today we will focus on the LMS trends as they are demanded and understood inside companies. According to elearningindustry.com, these following trends will be the strongest for the next few years.

1. LMS will no longer be just a matter for the L&D department

All business functions will want to have control over their people's development. That will lead to the creation of portals tailored to individual departments and their educational needs. Individual parts of companies will no longer have to wait for the L&D department to processes the outputs for them.

2. LMS must have a demonstrable impact on companies' profits

The emphasis on the reporting tools within LMS will only grow stronger. It will no longer be enough to only learn who passed which training. It will be necessary to measure the impact of training on the operation of the company, preferably in money. When this starts working well, corporate demand for employee development will rise. LMS will cease to be seen as cost centers and begin to generate profits.

3. LMS will become more interconnected with other processes

In order to reduce the administrative burden associated with the organization of employee education and improve the experience of employees, all related processes should be linked better. LMS will therefore become more closely integrated with other related processes, such as specific forms of training, educational materials sharing or selling the training outside the company there by providing revenue.

4. LMS will stand on competencies

Only education based on competencies can ensure employees will have the necessary skills to perform their roles. Companies will increasingly refrain from offering the same training to everybody and LMS will help them manage it.

5. LMS will allow employees to create and share their own educational content

Employees are increasingly interested in opportunities to share their experiences with colleagues, not just listening to what the company thinks they should know. LMS of the near future will therefore routinely offer tools for employees to create their own content, share it and discuss it in real time. Training will become much more synchronous.

-kk-

  LMS: 5 trendů pohledem zevnitř firmy

  O trendech v oblasti systémů pro správu vzdělávání v organizacích (LMS) většinou čteme v souvislosti s vývojem informačních technologií a moderních způsobů učení. Dnes se však zaměříme na to, jaký vývoj LMS můžeme očekávat z hlediska jejich fungování a chápání uvnitř firem. Podle serveru elearningindustry.com budou pro příští roky nejsilnější následující trendy.

  1. LMS již nebude jen věcí oddělení vzdělávání

  Kontrolu nad tím, jak se budou vzdělávat jejich lidé, budou chtít mít všechny části firmy. Budou tak vznikat portály upravené na míru jednotlivým oddělením a jejich vzdělávacím potřebám. Už nebudou muset čekat, až jim oddělení vzdělání zpracuje výstupy.

  2. LMS musí mít prokazatelný vliv na zisk firmy

  Důraz kladený na reportovací nástroje bude jen sílit. Vědět pouze to, kdo absolvoval jaké školení, je málo. Je třeba měřit vliv vzdělávání na chod firmy, nejlépe v penězích. Až to začne fungovat, stoupne i poptávka firem po rozvoji zaměstnanců. LMS přestane být nákladovým střediskem a začne generovat zisk.

  3. LMS se více propojí s ostatními procesy

  V zájmu snižování administrativní zátěže spojené s organizací vzdělávání a zlepšování zkušeností vzdělávaných zaměstnanců je třeba lépe propojit veškeré související procesy. LMS proto budou více integrovány s dalšími souvisejícími procesy, ať už jde o konkrétní formy realizace vzdělávání, sdílení materiálů či například placení.

  4. LMS bude stát na kompetencích

  Pouze vzdělávání vycházející z kompetencí zajistí, že zaměstnanci budou mít potřebné dovednosti pro výkon svých rolí. Firmy budou stále více upouštět od plošného vzdělávání všech ve všem a LMS jim v tom budou pomáhat.

  5. LMS umožní využití vzdělávacího obsahu vytvářeného přímo zaměstnanci

  Zaměstnance stále více zajímá možnost sdílet zkušenosti přímo s kolegy, nejen poslouchat, co si firmy myslí, že by měli vědět. LMS blízké budoucnosti proto budou běžně nabízet možnost, aby zaměstnanci vytvářeli svůj vlastní obsah, sdíleli jej a diskutovali o něm v reálném čase. Vzdělávání bude probíhat mnohem více synchronně.

  -kk-

  Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace