LMS: 5 trendů pohledem zevnitř firmy

Ilustrační snímek

O trendech v oblasti systémů pro správu vzdělávání v organizacích (LMS) většinou čteme v souvislosti s vývojem informačních technologií a moderních způsobů učení. Dnes se však zaměříme na to, jaký vývoj LMS můžeme očekávat z hlediska jejich fungování a chápání uvnitř firem. Podle serveru elearningindustry.com budou pro příští roky nejsilnější následující trendy.

1. LMS již nebude jen věcí oddělení vzdělávání

Kontrolu nad tím, jak se budou vzdělávat jejich lidé, budou chtít mít všechny části firmy. Budou tak vznikat portály upravené na míru jednotlivým oddělením a jejich vzdělávacím potřebám. Už nebudou muset čekat, až jim oddělení vzdělání zpracuje výstupy.

2. LMS musí mít prokazatelný vliv na zisk firmy

Důraz kladený na reportovací nástroje bude jen sílit. Vědět pouze to, kdo absolvoval jaké školení, je málo. Je třeba měřit vliv vzdělávání na chod firmy, nejlépe v penězích. Až to začne fungovat, stoupne i poptávka firem po rozvoji zaměstnanců. LMS přestane být nákladovým střediskem a začne generovat zisk.

3. LMS se více propojí s ostatními procesy

V zájmu snižování administrativní zátěže spojené s organizací vzdělávání a zlepšování zkušeností vzdělávaných zaměstnanců je třeba lépe propojit veškeré související procesy. LMS proto budou více integrovány s dalšími souvisejícími procesy, ať už jde o konkrétní formy realizace vzdělávání, sdílení materiálů či například placení.

4. LMS bude stát na kompetencích

Pouze vzdělávání vycházející z kompetencí zajistí, že zaměstnanci budou mít potřebné dovednosti pro výkon svých rolí. Firmy budou stále více upouštět od plošného vzdělávání všech ve všem a LMS jim v tom budou pomáhat.

5. LMS umožní využití vzdělávacího obsahu vytvářeného přímo zaměstnanci

Zaměstnance stále více zajímá možnost sdílet zkušenosti přímo s kolegy, nejen poslouchat, co si firmy myslí, že by měli vědět. LMS blízké budoucnosti proto budou běžně nabízet možnost, aby zaměstnanci vytvářeli svůj vlastní obsah, sdíleli jej a diskutovali o něm v reálném čase. Vzdělávání bude probíhat mnohem více synchronně.

-kk-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry