Common lies on resumes

O čem se nejčastěji lže v životopisech

How truthful is the information on this resume? Are there just little exaggerations, or are there more serious lies? It is not always easy to spot fishy patterns and signs in a resume. What should alarm you?

Remember, falsifying a resume is somewhat different than just harmlessly inflating it. And it is always better to uncover all lies before an employee is hired. As a basic rule, we can stick to this statement: “If it does not make sense, it is probably not the truth.” The businessknowhow.com website tells us what the most common lies tend to be.

1. You have never heard of that college

When the diploma does not seem real, it can indeed be a fake. It is not necessarily against the law to issue or purchase such a diploma. On the other hand, claiming the degree is legit is asking for trouble. When in doubt, you can always ask for transcripts.

2. Phony companies

When you hear the name of the company for the very first time it does not mean that the person is lying to you. It only means that you ought to do some research before offering the person a position.

Browse the internet. If the address does not correspond to one they gave on the resume, the company may have moved. Or, it is possible that the person is hoping that you will not check all the details.

Don’t call the phone number presented as a professional reference. Call reception and ask to speak to the person whose name written on the resume. This is better because sometimes the number will only connect you to the candidate’s friend who is going to give a false reference, pretending to be someone else.

3. Inflated job titles

Perhaps the title seems a little bit too wordy. Perhaps the progress on the corporate ladder from an entry-level position was too fast. Everything could be fine, just call the company to find out.

4. Odd gaps and vague details

Insist that all gaps be explained sufficiently.

-jk-

  O čem se nejčastěji lže v životopisech

  Jak moc můžeme věřit historii, která je zachycena v životopisech? Je tam jen tu a tam něco nevinně přibarveno, nebo jde o mnohem zásadnější lži? Není vždy snadné všimnout si signálů toho, že něco není tak úplně pravda. Čeho byste si tedy měli všimnout?

  Mějte na paměti, že falšování životopisu je něco mnohem závažnějšího než pouhé drobné přibarvení detailů. A vždy je lepší všechny lži odhalit ještě předtím, než je zaměstnanec přijat. Jako základní pravidlo můžeme použít toto: pokud něco nedává smysl, pravděpodobně to nebude pravda. Web businessknowhow.com nám prozradil, jaké lži se v životopisech nejčastěji objevují.

  1. O té škole jste nikdy neslyšeli

  Když diplom uvedený v životopise nevypadá reálně, může skutečně být falešný. Vydání ani zakoupení takového falzifikátu není nutně protizákonné. Vydávání takového diplomu za pravý už je však něco jiného. Když máte pochybnosti, můžete uchazeče požádat o výpis předmětů a kurzů, kterými na škole prošel.

  2. Vymyšlené firmy

  Když slyšíte název společnosti poprvé, nemusí to ještě znamenat, že je vymyšlená. Pouze to znamená, že budete muset trošku hledat předtím, než kandidátovi nabídnete práci.

  - Projděte internet. Pokud například adresa firmy nesedí, možná se podnik jen přestěhoval. Nebo je možné, že uchazeč počítá s tím, že si takového detailu nevšimnete.

  - Nevolejte přímo na číslo, které je udáno jako kontakt na referenční osobu. Místo toho zavolejte na recepci a onu osobu si vyžádejte. Číslo totiž může být připravené tak, že po jeho vytočení odpoví přítel uchazeče, který mu dodá nepravdivé reference.

  3. Nafouknuté názvy pracovních pozic

  Možná se vám název bývalé pracovní pozice zdá příliš dlouhý. A nebo možná, že se vám zdá postup po kariérním žebříčku nějak moc rychlý. Všechno to může být pravda, ale radši do společnosti zavolejte, abyste si to potvrdili.

  4. Nevysvětlené mezery a nedostatek detailů

  Trvejte na tom, že všechny časové mezery musí být úplně a uspokojivě vysvětleny.

  -jk-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků