Pokémon Go enters the workplace

Pokémon Go vstupuje na pracoviště

Twenty million people are running around the world looking at the screens of their smartphones in an attempt to catch the Japanese fictional creatures called Pokémons. They spend more time playing Pokémon Go than using Facebook, and their gaming madness is even overcoming them at work. What do employers think about it?

Catch your monster ...

The Pokémon Go application for mobile phones is a recent global phenomenon. Although it was only launched in mid-July, it has become the most successful mobile game of all time. Owners of Android or iOS phones in the Czech Republic have been able to download the game since 16th July.

The game is based on the principle of linking gaming and the real world, augmented reality. It uses Internet connections and GPS technology to determine the players' positions and display them on their phone screens. Players walk the streets and other areas of the real world while being able to see themselves on their phones as virtual characters who are moving on a map of the same area. Unlike in the real world, however, they can see randomly placed Pokémons on the map and their task is to catch them.

... but not at work

It is no exception that players are attacking places where they shouldn't be playing. They even look for Pokémons at former concentration camps and other sacred places. These places have protested against playing the game there, and some of them have already banned it. As the game is spreading so quickly, it also raises the question of how to approach employees who are playing Pokémon Go at work, and when they are playing on their own devices.

It only took a few days from the launch of the game for the first employer to ban it. The aerospace manufacturer Boeing responded to the fact that hundreds of its workers downloaded Pokémon Go to their work mobile phones. The first work-related accidents also occurred as a result of playing the game.

Employers aren't the only ones taking action. The first person to quit his job to become a full-time Pokémon catcher was Tom Currie, a former barista from New Zealand, who has already caught 91 of the 150 Pokémons he can catch in the game.

Legal experts throughout the world agree that playing mobile games during working hours is the same as using the Internet for personal purposes, sending personal e-mails or doing anything other than what the employee's job requires. Although breaks, when employees aren't working, are questionable in this sense, occupational safety rules have to be maintained.

Do you play Pokémon Go? And what about your employees?

-kk-

  Pokémon Go vstupuje na pracoviště

  Již dvacet milionů lidí běhá po světě s pohledem upřeným na displej svého chytrého telefonu ve snaze chytit imaginární postavičku japonské příšerky, tzv. Pokémona. U hry Pokémon Go tráví dokonce více času než na Facebooku a hernímu šílenství neodolají ani v práci. Co na to zaměstnavatelé?

  Chyť si svou příšerku...

  Mobilní aplikace Pokémon Go je celosvětovým fenoménem posledních dnů. I když byla spuštěna teprve v polovině července, již se stala nejúspěšnější mobilní hrou všech dob. Od 16. července si ji mohou zdarma stáhnout i majitelé telefonů se systémem Android a iOS v České republice.

  Hra je založena na principu propojení herního světa s reálným světem, tzv. rozšířené realitě. Využívá připojení k internetu a technologie GPS k určení polohy hráčů a následnému zobrazení na telefonu. Hráč tedy chodí po ulicích či jiných prostorách reálného světa, zatímco na telefonu vidí sebe jako virtuální postavu, která se pohybuje na mapě stejného prostoru. Na rozdíl od reálného světa se však na telefonu vyskytují náhodně rozmístěné postavičky Pokémonů, které hráč sbírá.

  ale ne v práci

  Není výjimkou, že hráči berou útokem místa, která proti umístění Pokémonů ve svých prostorách protestují, například bývalé koncentrační tábory a další pietní místa. Honba za Pokémony již také zapříčinila celou řadu úrazů. Spolu s tím, jak rychle se rozšířila, vyvstává také otázka, jak se postavit k zaměstnancům, kteří se hraní hry věnují v práci, byť na soukromých zařízeních.

  Od spuštění hry uběhlo pouze několik dnů, než ji zakázal první zaměstnavatel. Výrobce letecké techniky Boeing tak reagoval na skutečnost, že si stovky zaměstnanců začaly stahovat Pokémon Go na firemní mobilní telefony. Došlo také k prvním pracovním úrazům v důsledku hraní této hry.

  Aktivní kroky však nečiní jen zaměstnavatelé. Našel se už také první zaměstnanec, který dal výpověď jen proto, aby se stal lovcem Pokémonů na plný úvazek. Bývalý barista Tom Currie z Nového Zélandu již chytil 91 ze 150 Pokémonů, které ve hře může chytit.

  Právní experti napříč světem se shodují na tom, že hraní hry na mobilním telefonu v pracovní době je stejná záležitost jako využití internetu pro osobní potřeby, odesílání soukromých e-mailů či dělání čehokoli jiného, než zaměstnanec v dané roli má dělat. Pracovní přestávky, kdy zaměstnanci nepracují, jsou sice diskutabilnější, především je však třeba dodržovat bezpečnost práce.

  Hrajete Pokémon Go? A co vaši zaměstnanci?

  -kk-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace