Obstacles to leadership development

Překážky rozvoje leadershipu

Leadership development has been one of the key strategic interests of companies in the recent years. At the very least, leadership development is often a topic in HR magazines and at HR conferences. Both research and studies also show interest in leadership development. We constantly hear that selected managers and talented employees are entering the so-called leadership development programs with the goal of becoming leaders. They can then lead employees to improve performance in line with corporate objectives. Is it, however, only lip service? This question was recently answered in an interesting article on humancapitalleague.com. It's author, Dan McCarthy, identified three major obstacles HR has to overcome for leadership development to work well in companies.

1. Disinterest and distrust by top management

First of all, you have to win the understanding, interest and enthusiasm of top management. Just creating a comprehensive report or a presentation for your CEO will definitely not be enough. You have to engage management's support by talking about the problems your company may face in the future. You must also present specific examples of what leadership development can change. Remember that senior managers have very strong egos. They should feel that they actually came up with the idea of leadership development themselves.

2. How to do it?

Top managers want to know specifically how you plan to develop leaders in the company. They will often think that everything must be created from scratch. Therefore, your task is to show that reinventing the wheel would be a waste of time and money. Provide proof that you have the knowledge of how leadership development works in other companies and that you know trusted consultants. Similar models and practices are used through out the industry. Base your leadership development program on them and only then prepare tailor-made solutions for your company. Start with a pilot program that can measure your progress.

3. Strong resistance to changes

Expect the fact that approximately 10% of employees in every organization totally reject anything new. Bonuses for those who accept the changes can help. However, if your CEO is among the 10%, you will probably not accomplish anything and you should try your luck with leadership development elsewhere.

-Kk-

  Překážky rozvoje leadershipu

  Rozvoj leadershipu patří v posledních letech ke klíčovým strategickým zájmům firem. Alespoň se o tom píše v odborných časopisech a mluví na HR konferencích. Dokládají to i četné výzkumy a studie. Dozvídáme se, že vybraní manažeři a talenti vstupují do tzv. leadership development programů, aby mohli převzít role lídrů a vést zaměstnance k lepším výkonům v souladu s firemními cíli. Nejsou to však jen slova? Na tuto otázku se nedávno zaměřil zajímavý článek na serveru humancapitalleague.com. Upozornil na tři velké překážky, které je třeba překonat, má-li rozvoj leadershipu ve firmě mít šanci fungovat.

  1. Nezájem a nedůvěra vedení

  Ze všeho nejdříve je třeba získat pochopení, zájem a také nadšení nejvyššího vedení firmy. K tomu vám rozhodně nebude stačit, když vytvoříte obsáhlou zprávu nebo prezentaci pro výkonného ředitele. Musíte zaujmout tím, že budete mluvit o problémech, které firmě hrozí v nejbližší budoucnosti a ukážete, co může rozvoj leadershipu změnit na konkrétních příkladech. Pamatujte také na to, že vysocí manažeři mají silná ega. Měli by mít pocit, že to všechno vlastně vymysleli sami.

  2. Jak to udělat?

  Nejvyšší vedení vás podporuje, ale chce vědět, jak konkrétně chcete lídry ve firmě rozvíjet. Často bude mít zkreslenou představu, že všechno je třeba vymyslet nově. Vaším úkolem proto je ukázat, že vymýšlet vše znovu by byla jen ztráta času a peněz. Dokažte, že máte znalosti a doklady o tom, jak rozvoj leadershipu funguje v jiných firmách a že znáte důvěryhodné konzultanty. Všude se opakují tytéž modely a postupy, ze kterých je třeba vycházet. Na nich pak postavte řešení na míru pro vaši firmu. Začněte pilotním programem. Samozřejmě měřte svůj pokrok.

  3. Silný odpor ke změnám

  Musíte počítat s tím, že v každé organizaci je přibližně 10 % zaměstnanců, kteří tvrdě odmítají cokoli nového. Pomoci mohou odměny pro ty, kteří změny přijímají. Pokud je však mezi odmítači i váš výkonný ředitel, nejspíš ničeho nedosáhnete a měli byste zkusit štěstí s rozvojem leadershipu někde jinde.

  -kk-

  Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace