Překážky rozvoje leadershipu

Ilustrační snímek

Rozvoj leadershipu patří v posledních letech ke klíčovým strategickým zájmům firem. Alespoň se o tom píše v odborných časopisech a mluví na HR konferencích. Dokládají to i četné výzkumy a studie. Dozvídáme se, že vybraní manažeři a talenti vstupují do tzv. leadership development programů, aby mohli převzít role lídrů a vést zaměstnance k lepším výkonům v souladu s firemními cíli. Nejsou to však jen slova? Na tuto otázku se nedávno zaměřil zajímavý článek na serveru humancapitalleague.com. Upozornil na tři velké překážky, které je třeba překonat, má-li rozvoj leadershipu ve firmě mít šanci fungovat.

1. Nezájem a nedůvěra vedení

Ze všeho nejdříve je třeba získat pochopení, zájem a také nadšení nejvyššího vedení firmy. K tomu vám rozhodně nebude stačit, když vytvoříte obsáhlou zprávu nebo prezentaci pro výkonného ředitele. Musíte zaujmout tím, že budete mluvit o problémech, které firmě hrozí v nejbližší budoucnosti a ukážete, co může rozvoj leadershipu změnit na konkrétních příkladech. Pamatujte také na to, že vysocí manažeři mají silná ega. Měli by mít pocit, že to všechno vlastně vymysleli sami.

2. Jak to udělat?

Nejvyšší vedení vás podporuje, ale chce vědět, jak konkrétně chcete lídry ve firmě rozvíjet. Často bude mít zkreslenou představu, že všechno je třeba vymyslet nově. Vaším úkolem proto je ukázat, že vymýšlet vše znovu by byla jen ztráta času a peněz. Dokažte, že máte znalosti a doklady o tom, jak rozvoj leadershipu funguje v jiných firmách a že znáte důvěryhodné konzultanty. Všude se opakují tytéž modely a postupy, ze kterých je třeba vycházet. Na nich pak postavte řešení na míru pro vaši firmu. Začněte pilotním programem. Samozřejmě měřte svůj pokrok.

3. Silný odpor ke změnám

Musíte počítat s tím, že v každé organizaci je přibližně 10 % zaměstnanců, kteří tvrdě odmítají cokoli nového. Pomoci mohou odměny pro ty, kteří změny přijímají. Pokud je však mezi odmítači i váš výkonný ředitel, nejspíš ničeho nedosáhnete a měli byste zkusit štěstí s rozvojem leadershipu někde jinde.

-kk-

Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League