Why do your colleagues hate you?

Proč vás kolegové nesnášejí?

We spend most of your time with colleagues at work. We should therefore not underestimate the way we behave towards each other. It's like in a partnership - after a while, everyone starts to behave as it is natural for him and does not realize that it may not suit the other person. Then there is a tense atmosphere and conflicts arise. Therefore, try to look around your office and consciously think about your behavior. Focus on whether there is a reason for the people around you to hate you. 11 such reasons were aptly described on Salary.com.

11 reasons why your colleagues hate you

 1. You are messy. Your workplace looks like a rubbish dump and your appearance and odor suggest that you treat your personal hygiene in the same way.

 2. You don't follow the basic rules of e-mail communication. You shout at the recipients of your messages using all capital letters, constantly use the "reply to all" button and mark all messages as a priority.

 3. You look down on the others. You are showing that you always know everything the best.

 4. You share too much personal details from your personal life. Your colleagues don't care about what you do while you are drunk or about the details of your partnership problems. They don't want to listen to your private phone calls either.

 5. You are doing just the minimum that you have to do and don't get involved any more. If don't like your job, find another one.

 6. You are preparing aromatic food in the office. The whole office must then breathe something that makes them sick.

 7. You take credit for the success of your colleagues' ideas and work. That will never go unnoticed.

 8. You are constantly complaining. Everything is wrong according to you and nothing goes well.

 9. You're making noise. You speak too loudly or play music that annoys the others. Maybe they will not tell you directly in the eye but that doesn't mean they don't think it.

 10. You miss the basics of etiquette such as the ability to say hello, ask for something or thank somebody.

 11. You always come late. You show the others this way that you absolutely not respect their time.

-kk-

  Proč vás kolegové nesnášejí?

  S kolegy v práci trávíme většinou svého času. Neměli bychom tudíž podceňovat to, jak se k sobě vzájemně chováme. Je to jako v partnerském vztahu – po jisté době se každý začne chovat tak, jak je to pro něho přirozené, a neuvědomuje si, že to druhé straně nemusí vyhovovat. Pak vzniká dusno a přicházejí konflikty. Zkuste se proto rozhlédnout v kanceláři kolem sebe a vědomě přemýšlet o svém chování. Zaměřte se na to, za mohou lidé kolem vás mít důvod vás nesnášet. 11 takových důvodů výstižně shrnul server Salary.com.

  11 důvodů, proč vás kolegové nesnášejí

  1. Jste nepořádní. Vaše pracoviště vypadá jako smetiště a váš zevnějšek a odér napovídá, že stejně přistupujete i k osobní hygieně.

  2. Nedodržujete základní pravidla komunikace prostřednictvím e-mailu. Křičíte na příjemce svých zpráv velkými písmeny, neustále používáte tlačítko „odpovědět všem“ a všechny zprávy označujete za prioritní.

  3. Povyšujete se nad ostatní. Dáváte neustále najevo, že všechno víte nejlépe.

  4. Sdílíte přílišné detaily z osobního života. Vaše kolegy nezajímá, co děláte v opilosti ani detaily vašich partnerských problémů. Stejně tak nechtějí poslouchat vaše soukromé telefonáty.

  5. Děláte jen minimum, které musíte udělat, a více se nezapojujete. Pokud vás vaše práce nebaví, jděte dělat něco jiného.

  6. Připravujete si v kanceláři aromatická jídla. Celá kancelář pak musí dýchat něco, z čeho se jí zvedá žaludek.

  7. Přivlastňujete si úspěch za nápady a práci kolegů. To nikdy nezůstane bez povšimnutí.

  8. Neustále si stěžujete. Všechno je podle vás špatně a nic se nedaří.

  9. Děláte hluk. Mluvíte příliš nahlas nebo si pouštíte hudbu, která ostatním vadí. Možná vám to neřeknou přímo do očí, ale to neznamená, že to tak není.

  10. Chybí vám základy slušného chování, například schopnost pozdravit, o něco požádat nebo poděkovat.

  11. Chodíte všude pozdě. Dáváte tím najevo, že si absolutně nevážíte času druhých.

  -kk-

  Zdroj: Salary.com - americký portál věnovaný odměňování zaměstnanců

  Štítky: Firemní kultura