How to offer employees a training programme that will genuinely suit them

Jak nabídnout zaměstnancům vzdělávací program, který jim bude skutečně vyhovovat

Employee training has a number of functions. Firstly, it increases the quality, productivity and flexibility of workers by broadening their horizons and teaching them new skills. It can also be a way to retrain existing workers and promote or reassign them to other roles. Last but not least, it is a popular employee benefit. How do you balance all of these objectives and offer a training programme which will enjoy success with workers while also benefitting the employer?

These tips were provided by the Talent Management website.

Use team managers to find out what kind of education workers need

Use team managers to ascertain how things really are at your company. Managers are in daily touch with regular workers, have performance review meetings with them, and know what workers want and need. So when developing a training programme, be sure to involve team leaders.

Offer the option of personalising the training programme

The possibility of flexibly customising the training programme is definitely something employees appreciate. Do not try to make the programme identical for everyone; instead, give trainees space to tailor their training programme at least partially to their own needs.

Link training as much as possible to the real, day-to-day work agenda of employees

The training you offer should be as closely linked as possible to what the employees in question actually do. If you try to teach them a theory they will never use and which will forever remain abstract to them, they will simply take nothing away from the training.

If possible, do not force workers into anything

Even if there are some mandatory training sessions, you should not push workers into the optional ones. Those who want to learn will always find a way to do so. Those not wanting to learn would not take anything from the training anyway if they were forced to attend.

Give workers a realistic opportunity to participate in training

A common mistake employers make is to offer a seemingly very reasonable and attractive training programme, but one which in reality employees often cannot access or do not have the time to attend due to work overload. Do not make this mistake and design your training programme so that employees can actually attend it.-mm-

  Jak nabídnout zaměstnancům vzdělávací program, který jim bude skutečně vyhovovat

  Vzdělávání zaměstnanců má řadu funkcí. Zaprvé zvyšuje kvalitu, produktivitu a flexibilitu pracovníků tím, že jim rozšiřuje jejich obzory a učí nové dovednosti. Také se může jednat o způsob, jak rekvalifikovat stávající pracovníky a povýšit je nebo přeřadit do jiné role. A v neposlední řadě se také jedná o populární zaměstnanecký benefit. Jak všechny tyto cíle vyvážit a jak nabídnout pracovníkům takový vzdělávací program, který u nich bude mít úspěch, ale ze kterého zároveň bude těžit i zaměstnavatel?

  Tyto tipy přinesl web Talent Management.

  Využijte týmové manažery, aby zjistili, jaké vzdělání pracovníci potřebují

  K zjišťování situace „v terénu“ v rámci firmy využijte týmové manažery. Ti jsou v každodenním kontaktu s řadovými pracovníky, absolvují s nimi bilanční schůzky a vědí, co pracovníci žádají a co potřebují. Při přípravě vzdělávacího programu tedy zapojte lídry jednotlivých týmů.

  Nabídněte možnost si vzdělávací program personalizovat

  Možnost si flexibilně vzdělávací program upravit je určitě něco, co zaměstnanci ocení. Nesnažte se všem přesně nalinkovat ten samý program, ale spíše dejte účastníkům vzdělávání prostor si svůj vzdělávací program alespoň částečně individuálně poskládat podle vlastních potřeb.

  Co možná nejvíce propojte vzdělávání s reálnou, každodenní pracovní agendou zaměstnanců

  Školení, které nabízíte, by mělo mít co možná nejtěsnější vazbu na to, co daní pracovníci reálně dělají. Pokud se budete snažit učit je teorii, kterou nikdy nevyužijí a která pro ně navždy zůstane abstraktní, tak si ze školení jednoduše nic neodnesou.

  Pracovníky pokud možno do ničeho nenuťte

  I když jsou určitá školení, která jsou povinná, do těch nepovinných pracovníky nijak netlačte. Ti, kteří se vzdělávat chtějí, si k vzdělání cestu najdou. A ti, kteří se vzdělávat nechtějí, by si v případě nutné účasti stejně ze školení nic nevzali.

  Dejte pracovníkům reálnou možnost se vzdělávání účastnit

  Častou chybou zaměstnavatelů je, že sice nabídnou zdánlivě velmi rozumný a atraktivní vzdělávací program, ale ve skutečnosti na něj zaměstnanci často nedosáhnout nebo nemají kvůli přemíře práce ani čas se školení účastnit. Nedělejte tuto chybu a skutečně vystavte svůj vzdělávací program tak, aby se ho pracovníci mohli doopravdy účastnit.  -mm-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management