Prague College opens up a world of experience with its annual summer school

Vstupte do světa zkušeností s Prague College a její každoroční letní školou

Prague College, one of the Czech Republic's leading private universities, is delighted to announce the date of its annual ‘Summer School’ which this year runs from 6th until 26th June and offers an increased range of short courses that are open to both prospective students and members of the public that would like to take the opportunity to learn something new.

Prague College’s specially-developed short classes take place four days a week or at weekends, and are designed to deliver learning in a way that allows attendees to feel real progress, even over a short period. Whether someone is a current student or they have been out of education for some time, this is the perfect opportunity to spend part of the summer learning a new skill, under the supervision of expert lecturers from Prague College.

Talking about the Summer School, Douglas Hajek, the founder and director of Prague College said: “We started these courses some years ago, as we wanted to give potential students the opportunity to spend some time with us, find out more about their chosen subjects, and meet some of their potential lecturers before they made the decision to start on a full degree course. What was quickly apparent, however, is that it was not just students that welcomed the chance to come in and study during the summer months, and we are delighted that we are getting more and more members of the general public signing up for a wide range of different classes.”

This summer, Prague College’s School of IT and Computing offers courses from project management to web design, and from algorithmic programming to wifi networking.  There are also practical courses on Business Decision Making, Personal and Professional Development, Social Media Marketing and much more. And for artists and designers there is Digital Applications in Art and Design, plus - once the good weather arrives - techniques and skills for painting in the open air. 

As well as the above classes, the Prague College summer school features a number of special formats this summer including an eight day ‘Cyberspace’ Exhibition and Workshop, a hands-on Project Management course which includes virtual learning sessions, and a two-weekend course for entrepreneurs called ‘Let’s Start a Business’.

 

Registration for the Summer School Classes ends Friday 3th June and can be done on the Prague College website at https://www.praguecollege.cz/summer-school.

More information on Prague College in general can be found on www.praguecollege.cz.

  Vstupte do světa zkušeností s Prague College a její každoroční letní školou

  Prague College, jedna z předních soukromých univerzit v České republice, s potěšením oznamuje datum zahájení každoroční ‘Summer School’ (“Letní školy”), která se v tomto roce uskuteční od 6. června do 26. června a nabídne zvýšený výběr krátkodobých kurzů, které jsou otevřeny pro potenciální studenty i zástupce z řad široké veřejnosti, kteří by rádi využili příležitosti naučit se něco nového.

  Speciálně vyvinuté krátké kurzy Prague College poběží čtyři dny v týdnu anebo o víkendu a jsou navrženy tak, aby byly vyučovány způsobem, který umožňuje účastníkům cítit skutečný pokrok, a to i přes krátkou dobu jejich trvání. Ať už je účastník v současné době studentem, nebo již uběhla delší doba od absolvování jeho vzdělání, toto je ideální příležitost k tomu strávit část léta učením se nové dovednosti pod dohledem zkušených lektorů z Prague College.

  Zakladatel a ředitel Prague College Douglas Hajek dodává: “Začali jsme pořádat tyto kurzy již před lety, protože jsme chtěli potenciálním studentům dát příležitost strávit s námi nějaký čas, zjistit více o jimi zvolených oborech a potkat své potenciální lektory předtím, než se rozhodnou zapsat ke studiu. Co ovšem bylo rychle zřejmé je to, že tuto šanci studovat během letních měsíců uvítali nejen studenti, a tento zvyšující se zájem široké veřejnosti o celou škálu různých lekcí nás velmi těší”.

  Během letošního léta nabízí škola IT na Prague College kurzy z oblastí projektového řízení, web designu a algoritmického programování wifi sítí. Mezi dalšími kurzy jsou například praktická cvičení pro zlepšení rozhodování v oblasti obchodu, osobního a profesního rozvoje, využití sociálních sítí v marketingu a mnoho dalších. A pro umělce a designéry je připraven kurz Digitální aplikace v umění a designu, a - jakmile dorazí hezké počasí - techniky a dovednosti pro malbu pod širým nebem.

  Vedle výše uvedených lekcí se v rámci Letní školy na Prague College uskuteční řada dalších speciálních forem výuky, jako je osmidenní výstava a workshop na téma “Kyberprostor”, kurz projektového managementu, který zahrnuje virtuální výuku, a kurz na dva víkendy pro podnikatele s názvem “Let’s Start a Business” (“Pojďme začít podnikat”).

   

  Zápis do výukových lekcí Letní školy končí v pátek 3. června a může být proveden prostřednictvím následujícího odkazu https://www.praguecollege.cz/summer-school.

  Více obecných informací o Prague College naleznete na www.praguecollege.cz.

  Obsah byl připraven ve spolupráci