Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Rozvoj a vzdělávání" bylo nalezeno 645 článků.

Článek v rámci předplatného Zpomalte e-learning!

15.7.2002  Zpomalte e-learning!

Cílem mnoha organizací používajících a dodávajících e-learning je urychlit proces učení. Rychlost je také jedním z marketingových tahů společností poskytujících e-learningová řešení. V některých…

Článek v rámci předplatného Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců

11.7.2002  Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Moderní společnosti jsou si vědomy, že jejich největší hodnota spočívá v kvalifikovaných a schopných zaměstnancích. Věnují dostatek prostoru jejich dalšímu vzdělávání, jež však někdy probíhá…

Článek v rámci předplatného Školitelé z řad vlastních zaměstnanců

2.7.2002  Školitelé z řad vlastních zaměstnanců

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků pro najmutí externích školitelů, můžete využít variantu, kterou nabízí tento článek. Popisuje proces, ve kterém se vlastní zaměstnanec stane odborným…

Článek v rámci předplatného Váš domácí úkol

25.6.2002  Váš domácí úkol

Všichni, kdo mají ve firmách na starosti školení zaměstnanců, by měli jednou za čas vypracovat malý domácí úkol: zjistit, jakým způsobem se zaměstnanci vlastně učí, jaké jsou jejich styly učení a jaké…

Článek v rámci předplatného Jak překonat problémy studentů s výukou

17.6.2002  Jak překonat problémy studentů s výukou

Školitelé se často setkávají s celou řadou studentů, kteří mají problémy s učením. Jsou obvykle velmi inteligentní a vlastní látku by bez problémů pochopili, přesto jim v tom některé detaily brání.…

Článek v rámci předplatného I firemní školení potřebuje naplánovat

14.6.2002  I firemní školení potřebuje naplánovat

Domníváte se, že vaše společnost vydává příliš mnoho prostředků na školení a přemýšlíte o jejich redukci? Nedělejte to kvalifikovaní pracovníci jsou produktivnější a mají vyšší motivaci, jsou si…

Článek v rámci předplatného Vítejte ve virtuální škole

13.6.2002  Vítejte ve virtuální škole

Velmi málo nově se vynořivších odvětví trhu lze označit za skutečné valibuky co do velikosti či významu. E-learning je v tomto směru výjimkou. Ve svých počátcích před zhruba dvěma roky bylo málo e-…

Článek v rámci předplatného E-learning v praxi: Nokia

12.6.2002  E-learning v praxi: Nokia

Rychle se měnící a nepředvídatelné změny v ekonomickém prostředí vyžadují, aby firmy byly schopné rychle a efektivně transformovat a restrukturalizovat svoji podnikatelskou činnost, organizační…

Článek v rámci předplatného Optimalizace procesu učení

4.6.2002  Optimalizace procesu učení

Pro rychlost a efektivitu vzdělávání jsou nezbytně nutné tři základní předpoklady: interaktivita, simulace a zábava. Bohužel se však většina firemních školení stále odehrává ve velkých halách, kde…

Článek v rámci předplatného E-learning - kde to vázne?

31.5.2002  E-learning – kde to vázne?

Je e-learning v té podobě, v jaké jej známe, nefunkční? Výzkum společnosti Forrester prokázal, že 70 % lidí, kteří se zapíší do e-learningového kurzu, jej nikdy nedokončí. Obhájci e-learningu tvrdí,…

Článek v rámci předplatného Jak optimálně využít styly učení při plánování školení v organizaci

24.5.2002  Jak optimálně využít styly učení při plánování školení v organizaci

Teorie stylů učení se propaguje již dlouho, ovšem teprve v poslední době se objevily technologie, které ji umožňují optimálně využít ke skutečně individualizovanému učení. Tato teorie razí názor, že…

Článek v rámci předplatného Nové přístupy k efektivnímu vzdělávání zaměstnanců

17.5.2002  Nové přístupy k efektivnímu vzdělávání zaměstnanců

Fluktuace zaměstnanců stojí podnik nemalé peníze a nábor nových sil není vždy jednoduchý a je často zdlouhavý. Jedna z cest, jak si schopné lidi udržet, je poskytnout jim možnost profesního a osobního…

Článek v rámci předplatného E-learning aneb vzdělávejte se stále!

14.5.2002  E-learning aneb vzdělávejte se stále!

V dnešním dynamickém světě vznikají stále nové požadavky na vzdělání. Lidé jsou nuceni obměňovat svou specializaci, neustále si zvyšovat kvalifikaci a je kladen důraz na tzv. celoživotní vzdělávání,…

Článek v rámci předplatného Sláva parašutismu!!!

29.4.2002  Sláva parašutismu!!!

Máte padáka? To je důvod k oslavě. Podle zahraničního příspěvku je totiž třeba změnit přístup k takové události. Netruchlit nad ztrátou zaměstnání, ale brát to jako novou příležitost. Před vámi se teď…

Článek v rámci předplatného Klíč od brány osobního rozvoje

28.3.2002  Klíč od brány osobního rozvoje

Co můžeme udělat pro rozvoj emocionální inteligence v rámci svého podniku? Pro každou firmu je, stejně jako výkon zaměstnanců, důležitý taky jejich duševní rozvoj. Pokud je totiž podnik z tohoto…

Výpis 631645 z celkem 645