Překážky firemní komunikace

Efektivní komunikace není jednoduchá záležitost. Do cesty se jí staví překážky v nejrůznějších formách. Často si vůbec neuvědomujeme, že naše vnímání a zvyky nekorespondují se sděleními, která se snažíme předat. S níže uvedenými překážkami se běžně setkáváme ve firemním prostředí a měli bychom jim věnovat zvýšenou pozornost.

Jazykové bariéry

Různá slova mohou mít pro různé lidi různé významy. Vyplatí se proto parafrázovat a ujišťovat se, že rozumíme tomu, co bylo řečeno. Ve firemním prostředí se také může mluvit zvláštním jazykem, kterému rozumějí jen někteří zaměstnanci. Nováčci či klienti potřebují věci více objasnit.

Zmatená sdělení

Když někdo říká jednu věc a dělá druhou, zákonitě mate okolí. Do kategorie těchto komunikačních překážek patří například sarkasmus. Sarkastickému tónu nemusejí lidé porozumět v mluvené řeči, natož v e-mailu. Dalším příkladem je používání otázek jako konstatování, například: „Takže ta porada bude zase trvat dvě hodiny?“ Svá znepokojení formulujte raději přímo.

Emoce

Komunikace může být ovlivněna emočním stavem původce i příjemce sdělení - bez ohledu na to, co a jak je řečeno. Dopřejte si proto čas na uklidnění, než budete řešit důležitá sdělení.

Řeč těla

Nezapomínejte, že komunikace nejsou jen slova, ale také způsob jejich podání. Pokud sdělení neodpovídá tónu, se kterým je podáváno, není důvěryhodné.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101