A zase to chování

Každý má určité slabší stránky ve svém chování na pracovišti. Z nepříjemností se však mohou stát i překážky v kariéře. Článek proto upozorňuje na nejčastější projevy nevhodného chování v práci, kterým je třeba se vyhnout.

- Odkládání. Každý člověk je jiný, a proto nelze obecně říci, jak si rozvrhovat čas. Odkládání úkolů na poslední chvíli však může přinést řadu problémů. Mohou nastat neočekávané překážky, kvůli kterým nedokážete splnit své termíny.

- Nedbalé e-maily. Často se stává, že napíšete zprávu, aniž byste si ji po sobě přečetli nebo zkontrolovali, komu ji odesíláte. To může vést k velkým problémům. Jistě nechcete, aby si například všichni mohli přečíst to, co jste chtěli sdělit jen jedné osobě.

- Zaměňování neformálnosti a nezdvořilosti. Na řadě pracovišť je běžné, že si zaměstnanci s nadřízenými tykají nebo se oslovují křestními jmény. Přesto je třeba chovat se k nadřízeným s respektem k jejich autoritě. Nemluvte proto se šéfem stejně jako se svými podřízenými nebo přáteli.

- Zneužívání svobody. Některé firmy striktně určují začátek a konec pracovní doby, jiné přesná pravidla nemají. Pokud však budete pravidelně přicházet pozdě nebo odcházet dříve, než je přijatelné, poškodí to vaši pověst. Totéž se týká například i dodržování pravidel pro oblékání do zaměstnání. Vždy se ujistěte, že se i přes chybějící přesná pravidla nechováte nevhodně. 

- Nezájem družit se. Dobrá rada říká, že byste neměli mísit pracovní život se soukromým. Odmítání účasti na společenských aktivitách s lidmi z práce však vaší kariéře nepomůže. Nemusíte být na každém večírku, je však vhodné zajímat se o kolegy blíže a budovat atmosféru přátelství.

- Neustálé pozdní příchody. Tento případ chování již není zneužíváním svobody, kterou vám zaměstnavatel dává, ale záležitostí důvěry. Chodíte-li pozdě do práce, na porady nebo nezvládáte včas plnit své úkoly, nemůžete očekávat nové příležitosti. Kdo by mohl důvěřovat člověku, který není schopen řídit svůj vlastní čas?

- Nedostatečná pružnost. Byli jste přijati na určitou pracovní pozici, která vyžaduje plnění určitých úkolů. Pokud vás však nadřízený požádá o účast na novém projektu, který přesahuje vaše běžné povinnosti, je to také vaše práce. Neměli byste mu automaticky odpovídat, že za to nejste placeni.

- Neustálý odpor. Nesnažte se být tím, kdo má stále lepší nápady a dává najevo ostatním, že jsou hloupí. Příliš mnoho negativity povede k tomu, že se ostatní budou děsit již samotného vašeho hlasu. Uvažujte kriticky, ujistěte se však, že děláte to nejlepší pro firmu a nechcete jen překřičet ostatní.

- Pomlouvání firmy. Moderní komunikační nástroje, jako jsou například blogy, otevírají celou řadu možností, jak ventilovat vaše frustrace. Pokud si však chcete stěžovat na šéfa nebo svou práci, dělejte to v soukromí.

- Politikaření. Kancelářské politice se často nelze vyhnout a může vám to přinést i určité výhody. Vždy se však ujistěte, že věnujete více pozornosti své práci než žabomyším válkám s kolegy. Konflikty se stávají všude, neměli byste však být tím, kdo je vyvolává, abyste neztratili důvěryhodnost. Mohlo by vás to pronásledovat i na jiných pracovištích.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder