10 jednoduchých kroků k motivaci zaměstnanců

Schopnost motivovat je stěžejní dovedností, která ovlivňuje pracovní i soukromý život. Článek popisuje deset jednoduchých příkladů motivace zaměstnanců.

- Potěšení. Odměny, které potěší, jsou přirozeným motivátorem. Ať už půjde o volno, peníze nebo jinou pobídku, je třeba, aby to odpovídalo cíli, o němž se zaměstnanci domnívají, že jej mohou dosáhnout. 

- Bolest. Lidé směřují buď k potěšení, nebo směrem od bolesti. Seznámíte-li je s důsledky nedostatečné výkonnosti, i to může být motivace. Postupujte však velmi opatrně.

- Detailní očekávání. Při vytyčování očekávání buďte specifičtí. Lidé se snaží splnit očekávání, většinou však nevyvíjejí větší úsilí bez dalšího motivátoru.

- Cíle. Nikdy nepodceňujte sílu určování cílů. Vymezte krátkodobé i dlouhodobé cíle a spojte je s odměnami.

- Termíny. Odkládání je běžnou součástí života. Většina lidí pracuje na plný výkon až těsně před konečným termínem. Příliš mnoho termínů krátce po sobě proto může mít opačný efekt. Vytvářejte raději dílčí milníky před konečnými termíny a průběžně sledujte výsledky.

- Kamarádství. Stavění zaměstnanců proti sobě je slabá strategie. Lidé se rádi cítí být součástí týmu. Stanovujte proto týmové cíle a odměňujte týmové úsilí.

- Uznání. Pobídky a další motivátory fungují nejlépe, pokud je zaměstnanci dostávají veřejně. Podporujte zaměstnance, aby využívali svůj plný potenciál tím, že zviditelníte jejich úspěch před všemi ostatními.

- Laskavost a respekt. Když lidé cítí respekt a uznání, jsou ochotnější pomoci.

- Podpora kreativity. Po stanovení cíle umožněte zaměstnancům, aby si sami vybrali nejvhodnější cestu, jak je splnit. Neuchylujte se ke kontrolování každého jejich kroku.

- Komunikace. To, čemu lidé věří, vychází z toho, co jim řeknete a jak jim to řeknete. Zachovejte proto otevřenou komunikaci. Podporujte komunikaci o problémech a nenechte problémy nahromadit.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101