Americké trendy v odměňování zaměstnanců

Globalizace, outsourcing, přechod od průmyslové výroby ke službám a pomalé tempo ekonomického růstu poznamenaly v posledních pěti letech podobu hodnocení a odměňování zaměstnanců ve Spojených státech. Na nedávném symposiu o mzdách a benefitech pořádaném Connecticutskou obchodní a průmyslovou asociací promluvil na toto téma konzultant Robert Skladany.

Nízká inflace a mdlá ekonomika znamenala podle Skladanyho pro zaměstnance výhodu. Měli totiž omezená očekávání vzhledem k možnostem zvyšování svých platů a odborové svazy neprokazovaly dostatečnou efektivitu v ovlivňování pracovišť.

Ve stejné době začaly růst počty zaměstnanců na vedlejší úvazky, outsourcovaných míst, osob samostatně výdělečně činných, zaměstnanců pracujících z domova, dočasných zaměstnanců a zaměstnanců odcházejících do důchodu. To všechno ovlivnilo skutečný růst pracovní síly. Navíc se zaměstnanci potýkali s výrazným nárůstem zdravotních a penzijních nákladů.

Tyto trendy se odrazily ve strukturách hodnocení zaměstnanců tak, že se ustálilo pevné spojení základního platu s trhem a struktura vyplácení mezd se posouvá k tradičním postupům. Programy odměňování zaměstnanců směřují od širokých, specificky skládaných řešení zpět k tradiční platové škále s minimem, středním příjmem a maximem. Současné tempo zvyšování mezd na základě dobře odváděné práce odpovídá třem až čtyřem procentům ročně.

Skladany se dále věnoval otázce konzistence a spravedlnosti v základních platových strukturách. V dnešní době malých ročních nárůstů mezd mají podle něho zaměstnanci pocit, že pokud je zaměstnavatelé nemohou platit lépe, měli by je platit alespoň spravedlivě. Právě proto se stále větší prioritou stává plat na základě výkonnosti.

Pro mnoho amerických zaměstnanců je klíčovou záležitostí také rovnováha mezi osobním a pracovním životem, k čemuž výrazně přispěl nárůst rodin se dvěma příjmy. Vzhledem k nízkým nárůstům mezd mění zaměstnanci častěji hotovost za větší rovnováhu. Po dlouhé roky bylo pro USA typické schéma sedmi a půl až osmi pracovních hodin denně od pondělí do pátku. V posledních letech se prosazují pružnější opatření.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com