České firmy dělají pokroky v motivování zaměstnanců

Snahou každé firmy je maximalizovat produktivitu svých zaměstnanců. Odborníci radí zaměřit se více na odměňování podle výkonu a ne jen podle odpracovaných hodin. Naskýtá se nepřeberné množství možností. Jde především o odměňování iniciativy a nápadů zaměstnanců, vyhodnocování zaměstnance měsíce a nejrůznější bonusy zaměřené na snižování absence. Největší motivací je však mzda, která by měla časem růst a v zaměstnancích budovat loajalitu k firmě.

České podniky stále častěji odměňují své zaměstnance za nové nápady a za jejich výkon. Krom tradičních variabilních složek mzdy tak řada společností využívá jednorázových odměn za nadstandardní výkon. Oproti roku 2004 se výrazně zvýšil i podíl firem, které se snaží finančně podporovat nové nápady svých zaměstnanců.
První úroveň motivace je centrální, řadí se sem běžné motivační faktory, jako jsou stravenky či pojištění odpovědnosti za škodu. Další úroveň motivačních faktorů je divizní. Každý šéf vybere svého „zaměstnance měsíce“, kterému pak připadne finanční odměna.

S motivací je spjata i snaha snižovat absenci, která stále představuje velký problém mnoha firem. Některé firmy už podle západního modelu nabízejí takzvané zdravotní dny volna, kdy zaměstnanci dostanou šanci vyléčit se z krátkodobé nemoci bez lékařského potvrzení a nepřijdou o peníze. Za nulovou absenci se také často poskytuje dovolená navíc nebo jiné bonusy. Mnohé podniky nabízejí zaměstnancům třeba i nadstandardní zdravotní péči.

Mezi nejdůležitější faktory, které mají probudit zájem pracovníků o firmu, patří samozřejmě i růst mezd. Ty však rostou rok od roku pomaleji. Na druhou stranu se stále větší důraz klade na nepeněžní zaměstnanecké výhody. Například zájem o penzijní připojištění je stále stabilní. Běžné jsou i stravenky či týden dovolené navíc. Výrazně se zvýšil také podíl firem, umožňující zaměstnancům připojit se na internet z domova na náklady společnosti. Drtivá většina firem také poskytuje vybraným pracovníkům firemní vůz k soukromým účelům.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info