Dávku motivace prosím !

Dávku motivace prosím !

Je obtížné motivovat své zaměstnance k tomu, aby podávali na pracovišti odpovídající výkony. Existuje mnoho podpůrných prostředků. Jedním z nich může být například udílení dárků za dobře vykonanou práci nebo článek v novinách, ve kterém se napíše o pracovních výsledcích zaměstnance. Pro některé je dobré ohodnocení důležitější, než jiná forma odměny.

Je velmi důležité, jakou formou je odměna za vykonanou práci prezentována. Ti, kteří jsou za hodnocení a odměňování zaměstnanců zodpovědní, by měli být ve svém hodnocení pravdiví a upřímní. Zaměstnanci by měli znát způsob hodnocení a odměny. Správně provedené hodnocení by mělo vést k tom, aby si zaměstnanci uvědomili svoji hodnotu a aby zlepšovali své pracovní výkony.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide