Desatero pro vytváření bonusových programů

Bonusy mají v současné době špatnou pověst. Pokud je však firmy dokáží správně využít, mohou být silným nástrojem pro motivaci zaměstnanců. Článek proto shrnuje deset rad, jak správně řídit programy bonusů.

- Buďte objektivní. Ujistěte se, že váš plán bude vycházet z měření striktních, objektivních kritérií, která budou dobře zdokumentována, budou spravedlivá a budou odpovídat firemním cílům.


- Plaťte co nejdříve. Manažeři často chybují v tom, že stanovují příliš dlouhodobé plány bonusů pro své zaměstnance, a čekání na odměny se tak prodlužuje. Je proto lepší stanovovat krátkodobé cíle a odměny vyplácet pravidelně.

- Hotovost vede. Nefinanční odměny jsou velmi důležité, neměly by však zcela nahradit peníze. Měly by je pouze doplňovat.

- Udržujte jednoduché cíle. Cíle by měly být jasné a srozumitelné pro zaměstnance i manažery. Měly by být také jasně měřitelné.

- Zaveďte pokračující bonusový program. Dlouhodobé bonusové programy dosahují lepších výsledků než krátkodobé.

- Zaveďte celofiremní program. Rozšiřte bonusový program na celou organizaci. Nemusí motivovat jen obchodníky.

- Začněte včas. Zaměstnanci se nebudou soustředit na své cíle, dokud se nedozvědí, za co budou odměňováni.

- Propagujte svůj program. Komentáře zaměstnanců o nabízených bonusech na vašich webových stránkách nebo ve firemních brožurách vám mohou pomoci získávat nové talenty.

- Zapojte všechny strany. Předem se dohodněte na podmínkách vyplácení bonusů, abyste předešli pozdějším stížnostem.

- Měřte návratnost investic. Bonusový program je stejný jako ostatní firemní funkce - je třeba neustále měřit návratnost investic, aby mohla být vyhodnocena jeho úspěšnost.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today