Důvěra pomáhá

Důvěra pomáhá

Vedoucí pracovníci mohou zlepšit výsledky svých zaměstnanců. Klíčem k tomu je pouhá důvěra v jejich schopnosti. Učitel, který věří, že jeho žáci jsou schopní, pozitivně ovlivňuje výsledky svých žáků. Žák dostává těžší látku, je více motivován a dosahuje lepších výsledků. Stejně tak tomu je i v pracovním poměru. Ti, kdo věří ve schopnosti svých zaměstnanců, pozitivně ovlivňují jejich sebehodnocení a tím i jejich práci.

Výzkumy prokázaly, že místa, kde se manažeři s důvěrou stavěli ke schopnostem svých zaměstnanců, vykazovala zjevně větší produktivitu práce. Naopak tam, kde pracovníci cítili nedůvěru od svého vedení, byla pracovní výkonnost slabší.

Zvlášť důležitá je pozitivní zpětná vazba pro ty pracovníky, jež mají sami o sobě nízké mínění. Jestliže se najde někdo, kdo v těchto lidech dokáže vyvolat důvěru v jejich vlastní schopnosti, lehce v nich nalezne mnohem schopnější spolupracovníky.
-kh-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone