Efektivní zpětná vazba

Efektivní zpětná vazba

Poskytování zpětné vazby je komunikace s určitou osobou nebo týmem za účelem zhodnocení jejich vlivu na jiné osoby, firmu nebo zákazníky. Aby byla zpětná vazba efektivní, je třeba poskytovat ji vhodným způsobem. Znamená to především být specifický, nehovořit obecně a soustředit se vždy na hodnocení konkrétního chování, nikoli osoby a jejích plánů. Se zpětnou vazbou musí přitom jít ruku v ruce důvěra.

Efektivní zpětná vazba zahrnuje sdílení informací a postřehů. Pokud to není vyžadováno, nemusí poskytovat žádné rady. Nutné je také dobře ji načasovat co nejblíže události, k níž se vztahuje, ať už je pozitivní či konstruktivní. Pozitivní zpětná vazba dokládá určité osobě, že něco vykonala dobře. Konstruktivní pak slouží k tomu, aby mohla osoba svůj postup ještě zlepšit.

Obě zúčastněné strany si musejí rozumět a využívat zpětnou vazbu v cyklech, jako je například pokládání otázek a sledování změn chování. Efektivní zpětná vazba musí být také konzistentní. Uznání je velmi silný motivátor, a proto není třeba opomíjej jej.
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR