Hodnocení 360stupňovou zpětnou vazbou

Tradiční hodnocení manažera pouze jeho nadřízenými je na ústupu, do popředí se stále více dere tzv. 360stupňová zpětná vazba. Ta do hodnocení zapojuje kolegy i podřízené, takže manažer dostane zpětnou vazbu od celého okruhu lidí kolem sebe. Tuto metodu hodnocení nabízí například společnost Profiles International.

Manažer nejčasněji vybere 10 až 12 lidí, kterým věří, že nejpřesněji posoudí jeho každodenní výkon a manažerské kompetence. Ti pak anonymně vyplní dotazník (možno i přes internet). Odpovědi jsou upřímnější, pokud hodnocení zpracovává externí firma. Výsledky shrnuje výstupní zpráva.

Hodnotí se osm manažerských kompetencí - komunikace, vůdcovství, schopnost se přizpůsobit, vztahy, zvládání úkolů, produktivita, rozvoj druhých a osobní rozvoj – a osmnáct dovedností důležitých pro řízení lidí. K výsledkům má přístup pouze hodnocená osoba. Nadřízený do nich může nahlédnout pouze se souhlasem dotyčného.

Zprávy a srovnání několika různých manažerů umožňují vytvořit analýzu celého managementu. Metoda 360° zpětné vazby hodnotí výkon a chování manažera přímo při práci. Jelikož údaje pocházejí od více hodnotitelů, je tato metoda objektivnější než jednostranné hodnocení. Zpětnou vazbu se doporučuje opakovat vždy za 6 až 24 měsíců. Specializované firmy za si za její vypracování účtují částku podle počtu hodnocených lidí. Ceny se pohybují v řádu tisíců korun.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES