Jak na efektivitu programů odměňování

Tisícovka zaměstnanců americké společnosti Scottsdale Insurance Co. se každoročně účastní speciálních diskusních skupin, v nichž se zabývá efektivitou firemních systémů odměňování. Každý navíc vyplňuje on-line dotazník, který měří vše od motivace k práci po inspiraci k tomu, jak sloužit firmě.

Lidské zdroje používají takové nástroje, aby zjistily návratnost investic do svých programů odměňování a snižovaly fluktuaci zaměstnanců. Článek přináší několik doporučení, jak v tom být efektivní.

- Kromě HR zapojte i zástupce dalších oddělení, např. výkonného ředitele, finančního ředitele apod.

- Najměte nezávislého konzultanta, který zajistí data o konkurenčním prostředí a nezávislé měření.

- Určete, čeho se vaše organizace snaží dosáhnout na základě své obchodní strategie. Pak se zamyslete, jak tuto strategii podporují programy odměňování zaměstnanců.

- Určete, co je třeba měřit. Například to, jak odměny a zaměstnanecké výhody souvisejí s retencí nebo fluktuací zaměstnanců, s loajalitou k firmě, s její ziskovostí apod.

- Začněte měřit. Existuje celá řada nástrojů, například zaměstnanecké průzkumy zaměřené na jejich angažovanost, které na rozdíl od průzkumů spokojenosti dokáží měřit energii, nadšení, začlenění a loajalitu zaměstnanců vůči firmě nebo značce.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com