Jak správně na benefity

Benefity jsou v oblasti řízení lidských zdrojů stále častěji diskutovanou otázkou. V USA se například firmy potýkají s rostoucími náklady na zdravotní péči o zaměstnance. Právě proběhnuvší výroční konference instituce **Society for Human Resource Management** (SHRM) v New Orleansu přinesla k tomuto tématu řadu zajímavých podnětů. Jedním z nich byla formulace pěti základních doporučení pro vytvoření firemního plánu poskytování benefitů.

- Nejprve strategicky zhodnoťte všechny své obchodní plány. Nemá smysl nabízet benefity jen proto, že jsou levné a ve firmě dosud jiné neexistovaly.
- Analyzujte návrh plánu z hlediska dlouhodobých změn. Uvažujte, jak bud třeba měnit benefity v souvislosti s přibývajícím věkem a zkušenostmi zaměstnanců.
- Implementujte strategie vzdělávání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Měli by mít dostatek informací, aby se mohli správně rozhodovat.
- Analyzujte systémy a administraci. Zvažte využití outsourcingu, které vám vyšetří více času na benefity.
- Posuďte komplexní řešení. Klíčem k úspěšnému plánu poskytování benefitů je jediný poskytovatel, který bude tyto záležitosti řešit na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com