Jaké faktory přispívají ke kvalitě zaměstnavatelů

Jaké faktory přispívají ke kvalitě zaměstnavatelů

Pozitivního hodnocení ze strany zaměstnanců se někdy paradoxně dočkají firmy, které v minulosti propouštěly. Zdá se, že skutečný důvod obliby spočívá v těsnějším a upřímnějším vztahu s pracovníky a v dobré úrovni komunikace – tito tzv. „nejlepší zaměstnavatelé“ (podle průzkumu „Best Empolyers in Asia 2001“) vysvětlují zaměstnancům důvody k propouštění se zvláštní péčí.

Obraz společnosti významným způsobem utvářejí vysoce angažovaní zaměstnanci: takoví o své firmě mluví vždy pozitivně a svou prací se snaží přispět k její úspěšnosti nad rámec svých povinností.

Průzkumy provedené ve Spojených státech a v Evropě ukázaly, že firmy z kategorie „nejlepších zaměstnavatelů“ mají oproti ostatním výhodu i v oblasti financí.

Autor příspěvku stručně shrnuje výsledky průzkumu provedeného mezi společnostmi v Asii.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com