Jen peníze zaměstnance neudrží

Nemateriální věci hrají stále důležitější roli při náboru a udržování zaměstnanců. Manažeři se shodují na tom, že nejefektivnějším benefitem pro nové zaměstnance je firemní kultura. A je to pro ně velice důležitá skutečnost, jak ukázal například nedávný celosvětový průzkum společnosti NFI Research, v němž se čtyři pětiny manažerů shodly na tom, že přijímání nových zaměstnanců je složitější než udržování stávajících.

„Největší výzvou je pro nás lídry zajistit, abychom žili a dýchali pro organizační kulturu, kterou chceme vytvářet,“ uvedl jeden z respondentů. „Pokud to budeme dělat, ukážeme tím směr novým zaměstnancům i těm, které si chceme udržet.“

Průzkum ukázal, že nejefektivnější pobídky pro nové zaměstnance zahrnují po firemní kultuře reputaci firmy, její stabilitu, benefity a teprve poté plat. Pobídky pro udržení stávajících zaměstnanců zahrnují po firemní kultuře stabilitu firmy, flexibilitu, důvěru ve vedení a autonomii či výzvy poskytované zaměstnancům.

„Nejdůležitějším majetkem firmy jsou lidé,“ shodli se dotázaní manažeři. „Do našich firem mohli vstupovat na základě benefitů a platu, co je ale udrží v našich řadách jsou „soft“ benefity jako firemní kultura, pocit přispívání společnému cíli, uznání a slušné zacházení.“

Přijímání nových zaměstnanců i udržování stávajících je především věcí budování vztahů. Jde o důvěru, otevřenou komunikaci a skutečný zájem, nikoli pouze pracovní místo. Dobré je také vědět, že někdy je složité poznat, proč hodnotní zaměstnanci odcházejí. U výstupního pohovoru je však již pozdě. Manažeři by měli provádět průběžné kontroly mezi výkonnými zaměstnanci, aby se ujistili o jejich spokojenosti s prací. Je to mnohem jednodušší než hledat nové pracovní síly.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com