Kariérní kotvy v motivaci zaměstnanců

Dnes snad ještě více než dříve platí, že základem úspěchu firmy jsou motivovaní zaměstnanci. Manažeři již nemohou v takové míře spoléhat pouze na finanční odměňování, chtějí-li , aby se jejich zaměstnanci angažovali. Co tedy udělat pro zachování motivované a produktivní pracovní síly? Odpovědí by mohla být teorie tzv. kariérních kotev, kterou před více než třiceti lety zformuloval Edgar Schein, profesor managementu na MIT. Tvrdil, že lidi primárně motivuje osm kotev – priorit, které definují, jak každý vidí sám sebe a svoji práci. Osm kotev vypadá následovně:

- Technicko-funkční kompetence
- Obecně manažerská kompetence
- Autonomie a nezávislost
- Bezpečnost a stabilita
- Podnikatelská kreativita
- Vztahy mezi lidmi
- Osobní vítězství a soutěž
- Životní rovnováha

Jakmile se seznámíte s významem každé kotvy, můžete určit i kotvy svých zaměstnanců. Na základě identifikovaných kotev je pak se zaměstnanci třeba odlišně komunikovat a také je odlišně motivovat a odměňovat. Zaměstnanec, jehož prioritou je technicko-funkční kompetence například chce být hodnocen za to, co zná a nebude se příliš angažovat, neuvidí-li před sebou nějakou možnost postupu. Zaměstnanec, jehož prioritou je životní rovnováha naopak vyžaduje jednání na rovinu, žádné nadstandardní požadavky a přizpůsobení pracovní doby jeho pružným požadavkům.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge