Lenošení tu netolerujeme!

V zaměstnání často narazíme na spolupracovníky, kteří si svůj volný čas rádi prodlouží nemocností. V článku se dozvíte, jak můžete tyto zaměstnance oslovit a změnit jejich chování.

Oddělení se špatným vedením mívá obvykle vyšší absence než oddělení s dobrým vedoucím. Jak může šéf přijít na to, zda je spolupracovník skutečně nemocný nebo zda jen zahálí? Dejte svým spolupracovníkům najevo, že se tímto tématem hodláte zabývat. Přemýšlejte, co můžete společně prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek dělat, abyste snížili výskyt absencí. Pomozte skutečně nemocným kolegům začlenit se znovu do pracovního procesu. A v neposlední řadě zdůrazněte, že nemocnost prodlouženou zahálením nebudete akceptovat!

Praktikujte 3-bodový program:
1) Po každém onemocnění veďte se spolupracovníkem motivační rozhovor. Ptejte se po možných příčinách jeho onemocnění. Přitom berte ohled na to, že zaměstnanec není povinen sdělit vám svoji diagnózu. Pátrejte, zda příčiny nemoci můžou ležet v pracovním procesu (špatné pracovní prostředky, přepracování).
2) Rozhovor se zpětnou vazbou při podezření: Důležitá pro úspěch je dobrá analýza absencí. Veďte si poznámky o tom, jak často je podezřelá osoba nemocná, jaké dny v týdnu chybí, kdy se opozdí s příchodem do práce. Pro rozhovor si vyhraďte místo a dostatek času, abyste nebyli nikým rušeni. U problematických případů veďte bez výčitek otevřený rozhovor. Sdělte svému spolupracovníkovi vaše podezření. Důležité je uvést konkrétní příklady. Zeptejte se ho na možné příčiny jeho absencí. Řekne-li jen, že byl skutečně nemocný, uzavřete písemnou dohodu o tom, jak by se měl a chtěl chovat v budoucnosti. Zjistěte si, zda byl zaměstnanec skutečně nemocný, pokud ano, poproste ho o pochopení a ujistěte, že proti němu nic nemáte.
3) U těžkých případů použijte čtyřfázový rozhovor:

* Bezprostřední rozhovor se zpětnou vazbou
* Rozhovor s aplikací lehkých důsledků
* Rozhovor s účastí třetí osoby
* Propouštěcí rozhovor.
Zdroj: Vorgesetzter.de - Informace pro vedoucí pracovníky - styly řízení, motivace, koučing, řešení konfliktů a další.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vorgesetzter.de