Matky a děti a zaměstnavatelé

Americký magazín pro pracující matky s názvem Working Mother vybírá každoročně již 18 let sto podniků, které se o pracující matky nejlépe starají. Před 18 lety se zvláštní péči o pracující matky téměř žádný podnik nevěnoval, dnes ovšem nabízí zaměstnanecké výhody v tomto směru stále více podniků na stále vyšší úrovni. Podniky vyvíjejí iniciativy, které matkám pomáhají vyvážit jejich pracovní a osobní životy.

V poslední době vycházejí podniky pracujícím matkám ve svých řadách vstříc ve třech hlavních oblastech. Za prvé, ani v době ekonomické recese neupouštějí od programů zaměstnaneckých výhod zaměřených na vyvážení osobního a pracovního života zaměstnanců. Dále pak kladou větší důraz na pružnou pracovní dobu a zvyšují možnost vybírání dovolené. Pracující matky přitom nejvíce využívají možnosti pružné pracovní doby. Mohou-li si samy naplánovat svůj pracovní den, nejsou podle svých vlastních slov vystaveny takovému stresu jako v opačném případě a mohou podávat lepší výkony doma i v práci.

Podniky, které se drží v první desítce oceněných magazínem Working Mother se prezentují jako podniky s vysokým zájmem o rodinnou pohodu svých zaměstnanců. Nabízejí tedy celou řadu zaměstnaneckých výhod, mezi nimiž nechybí podnikové jesle. Nejsou-li jesle přímo v budově podniku, vlastní podnik zpravidla nějaké jesle v okolí. Filozofií podniků pečujících o své zaměstnance a jejich rodinný život je snaha o snížení fluktuace zaměstnanců. Uvědomují si, že kvalitní pracovní síly by od nich bez některých zaměstnaneckých výhod dříve či později odešly. Chtějí-li si udržet loajalitu svých zaměstnanců, musí jim nejprve ukázat tu svoji.

**Datum vydání:** V/2003

Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune