Motivace stárnoucí populace

Populace stárne a pracovní život se prodlužuje. Například ve Spojených státech bude do roku 2008 asi 40 procent zaměstnanců ve věku převyšujícím 45 let. Stále více lidí přitom setrvává v zaměstnání i přes svůj důchodový věk z čistě existenčních důvodů. Stárnoucí obyvatelstvo bude vyvíjet tlak na produktivitu i náklady, na což zaměstnavatelé budou nuceni reagovat.

S rostoucím věkem zaměstnanců porostou i náklady, zejména na zdravotní péči. Na odlišné potřeby a zájmy takové pracovní síly budou připraveny pouze firmy, které vytvoří kreativní řešení zaměstnaneckých výhod. Článek popisuje několik směrů, jimiž by se mohly programy zaměstnaneckých výhod v příštích letech ubírat.

- Klíčovou záležitostí je flexibilita. Starší zaměstnanci budou vyžadovat pružnou pracovní dobu, sdílení úvazků, možnost práce z domova a další podobná opatření.
- Výhody osobní platnosti. Starší zaměstnanci budou vyžadovat vysoce individuální výhody.
- Soustředění na prevenci a zdraví. Zaměstnavatelé budou nuceni více propagovat tyto hodnoty za účelem minimalizace onemocnění a zranění zaměstnanců.
- Volitelné benefity. Starším zaměstnancům bude třeba nabízet ještě volitelné výhody zejména v oblasti zdravotní a sociální péče.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group