Motivace zaměstnanců po propouštění

Vaše firma prošla bolestivým procesem snižování stavů. Management poskytl služby v oblasti outplacementu, poradenství a vyplatil odstupné. Pro odcházející zaměstnance jste tedy udělali vše, co bylo možné. Nyní máte před sebou složitý úkol řízení těch, kteří zůstali. Je důležité udržet jejich motivaci, soustředění a produktivitu.

Zaměstnanci, kteří přežijí propouštění, často cítí vinu za to, že jim zůstala práce, zatímco ostatní ji ztratili. To může vést ke ztrátě produktivity. Další běžnou reakcí je vztek, obviňování managementu, nedůvěra a úzkost. Práce navíc pak zaměstnance ještě více stresuje a pracovní morálka klesá.

Jako manažer máte v takové situaci za úkol se zaměstnanci komunikovat a soucítit. Každému zaměstnanci byste měli dát najevo, jak a proč si jej vážíte. S každým si promluvte osobně a vysvětlete jim jejich nové role. Důležité je říkat pravdu o tom, jak propuštění ovlivní jejich další kariéru.

Hledejte způsoby, jak zorganizovat práci tak, aby objem práce navíc byl pro každého co nejmenší. Monitorujte zaměstnance a upravujte neefektivní pracovní návyky. Přehodnoťte cíle svého oddělení vzhledem k omezeným zdrojům. Poskytněte zaměstnancům školení a zdroje, které budou potřebovat pro své rozšířené role.

Pracujte také na tom, abyste získali zpět důvěru zaměstnanců. Všímejte si fám a pomluv, které kolují, a uvádějte je na pravou míru. Pomáhejte zaměstnancům najít vnitřní hodnotu v jejich nové práci. Ukazujte jim, jak přispívají celé firmě.

Pro zaměstnance, kteří nedokážou překonat své špatné pocity z vývoje firmy, může být nejvhodnějším řešením hledání jiné práce. Pokud s nimi máte vztah postavený na důvěře, pomozte jim s plánem k nalezení nové kariéry. Ztratit dobré zaměstnance je bolestné, ale může být mnohem bolestivější, pokud se svým negativním přístupem zůstanou.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World