Motivovat, motivovat a zase motivovat

Motivace je umění přimět lidi k tomu, aby dělali, co chcete vy a věřili, že dělají to, co chtějí i oni. Chabé podmínky ve společnosti mohou způsobit nezdravou pracovní kulturu na pracovišti. Faktory, které tyto podmínky určují jsou zejména:

- Politika společnosti. Vždy se ptejte, zdali vaše nařízení a pravidla mají smysl nebo jen ohlupují vaše zaměstnance.
- Vedení k odpovědnosti. Vaši zaměstnanci by měli být vedeni k tomu, aby byli odpovědní za svoji práci.
- Dobře zvládnutá administrativa. Pokud zaměstnanci nemohou pracovat například kvůli nefunkčnímu vybavení, jejich motivace rychle klesá.
- Mzda. Úroveň finanční odměny by měla odpovídat pracovnímu místu.
- Pracovní podmínky. Pokud zaměstnanci cítí, že jim pracovní podmínky nevyhovují, nebudou chtít podávat ty nejlepší pracovní výkony.
- Dobrá vzájemná interakce.

Motivaci na pracovišti je možné podporovat těmito opatřeními:

- Stanovujte vhodné a dosažitelné cíle.
- Dejte jednotlivcům šanci vyniknout. Nabízí se například pravidelné vyhlašování nejlepších pracovníků. Lidé jsou rádi, jestliže je ostatní mohou vidět jako dobré pracovníky.
- Poskytněte svým zaměstnancům možnost rozhodování a vlastní kompetence. Pokud tak neučiníte, lidé si budou připadat nedůležití.
- Dejte lidem možnost vlastního rozvoje a pracovního postupu. Nabídněte jim k tomu možnost výuky.
- Práce by měla být atraktivní. Každá práce není ideální, ale žádná by neměla vypadat hůře, než jaká je.

Úroveň motivace zaměstnanců můžete zjistit například při pohovoru se zaměstnancem, který opouští vaši společnost nebo při průzkumech pracovního uspokojení vašich zaměstnanců.

-kh-

Zdroj: British Chambers of Commerce (ChamberOnline) - portál britských obchodních komor
Zobrazit přehled článků ze zdroje British Chambers of Commerce (ChamberOnline)