Náboráři by také měli být odměňováni za to, co produkují

V dnešní době dává méně než pět procent firem náborářům finanční pobídky nad rámec standardních bonusů. Většina náborářů dostává jen základní plat. Někde však dostávají také hotovostní bonus za každý úspěšný nábor, který je odstupňován na základě toho, jak byl nový zaměstnanec získán:

- první úroveň jsou nábory z „firemních zdrojů“, pocházející z firemního vyhledávacího systému, doporučení zaměstnanců apod.

- druhá úroveň – lépe odměněná – je ta, kde za náborem stojí čistě snaha náboráře.

- třetí, nejvyšší a nejlépe odměněná úroveň, je nábor pasivního kandidáta, který byl nalezen prostřednictvím firmou nefinancované aktivity.

Je snadné rozlišit náboráře, kteří se zaměřují na pasivní adepty od náborářů, kteří se zaměřují na pasivní nábor.

Pokud si myslíte, že jste velmi kvalitní náborář, který konsistentně „produkuje“ vhodný a udržitelný talent, který přináší firemní prospěch a dostáváte neadekvátní ohodnocení, ozvěte se, nebo firmu opusťte a najděte si takové místo, kde vás budou platit za to, co jim dáváte – produkujete. Vhodnost talentu je založená na nalezení adeptů, kteří budou produktivní a zároveň udržitelní. Nevhodný nábor se může rovnat i kvalitnímu člověku, který ale firmu záhy opustí.

Pokud firma ocení kvalitní a konsistentní práci náboráře, dosáhne toto, že se budou více snažit:

- získávat více informací o pozici a tom, co je třeba, aby noví lidé byli úspěšní v rámci firemní kultury,

- provádět kvalitněji screening,

- věnovat se podrobněji kvalifikaci adeptů, protože budou lépe chápat, co mají hledat,

- ne jen „prodávat“, ale snažit se slaďovat adepty s pozicí a kulturou,

- kontrolovat a sledovat pravidelně, zda jsou všichni spokojeni poté, co vybraný člověk začne ve firmě pracovat.

Proč? Pokud budou mít sami motivaci najít adepty, kteří budou produktivní a zůstanou u firmy, naučí se více o tom, co to obnáší.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net