Nejlepší hodnocení pro nejlepší pracovníky

Nejlepší hodnocení pro nejlepší pracovníky

Doba, kdy podniková schémata pobídkových plateb zahrnovala pouze jedinou formu hodnocení zaměstnanců pozvolna mizí. Ze západu míří nové trendy i sem k nám. Společnosti se tak v dnešní době snaží po americkém vzoru hodnotit své nejlepší pracovníky více způsoby, což se ukazuje býti mnohem efektivnějším. Dokládá to mimo jiné i nedávný průzkum, který proběhl ve Spojených státech amerických a zkoumal bonusové platby v 237 velkých společnostech, jež zdaleka neměly jen americké zaměstnance.

Výsledek výzkumu potvrdil, že nelze používat pouze jeden typ pobídkových plateb pro všechny zaměstnance firmy. 62% dotázaných firem uvedlo, že za účelem vytváření svých bonusových programů používá tři a více různých postupů. Většina firem reviduje své pobídkové plány v závislosti na dosažení nejvyšší efektivity nejméně jednou za tři roky (více než 50% však v průměru jednou ročně). Obecně se tyto firmy snaží stále více zdůrazňovat hodnocení nejlepších výkonů společně s definicí toho, co být nejlepším znamená. To zaměstnance vysoce motivuje k vynikajícím pracovním výkonům. I oni pak mohou získat speciální ohodnocení. Trend, který se dnes v této oblasti razí má proto název „Já také“ („Me Too“).
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide