Německé firmy motivují účastí na zisku

Že účast na zisku může pomoci firmám lépe motivovat zaměstnance, vyplynulo ze studie Institutu pro pracovní trh a zaměstnání, která se zabývala zvyklostmi německých podniků.

Devět procent podniků nabízí alespoň části svých zaměstnanců účast na zisku a dvě procenta podniků mají zpracovaný model účasti na zisku. Ve srovnání s ostatními evropskými státy leží Německo někde ve středu.

Podle studie využívají systému podílu na zisku spíše větší než menší firmy. Zatímco pouze osm procent podniků s méně než 50 zaměstnanci nabízí tuto formu motivace, u podniků s více než 500 zaměstnanci je to již celá třetina.

Zřetelné rozdíly jsou také mezi různými odvětvími. Nejčastěji se vyskytuje účast na zisku u peněžních ústavů a pojišťoven nebo u podniků ve stavebnictví a dodavatelů energie a vody. Každý čtvrtý podnik těchto odvětví uvádí, že alespoň část zaměstnanců má svůj podíl na zisku.

Studie také ukazuje, že systém účasti na zisku používají mnohem častěji zahraniční podniky se sídlem v Německu než podniky německých vlastníků.

Pokud dochází k rozšiřování systém zaměstnaneckých podílů v zahraničí, má to vliv na zahraniční firmy v Německu. K zavedení systému zaměstnaneckých podílů přispěly podniky ve Francii zákonné povinnosti, ve Velké Británii to pak byly daňové úlevy.

-jh-

Zdroj: haufe.de
Zobrazit přehled článků ze zdroje haufe.de