Poukaz na rekreaci i dnes?

U nefinančních benefitů je třeba klást důraz na správnou skladbu a vyváženost, najít to, co obdarovaného opravdu osloví a zároveň přispěje k tvorbě jeho loajality k darujícímu. Abychom se zaměstnanci vryli se svou firmou nebo značkou do jeho podvědomí a získali ho mentálně na svou stranu, musíme zapůsobit na jeho emoce,“ vysvětluje reprezentant společnosti Emotion odbytová Radan Kukal.

Jednou z cest, jak podporovat loajalitu klíčových zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů jsou rekreační (hotelové) dárkové šeky. Na rozdíl od některých jiných způsobů podpory loajality je lze totiž šít přímo na míru a pracovat s emocemi.

Rekreační šek zve zpravidla dvě osoby na krátkou dovolenou. Lze si ho představit jako šekovou knížku, která je vyrobena v grafickém designu darující firmy. Obdarovaný si může sám zvolit místo, termín apod.

Rekreační šeky mají svá plus i z pohledu darující strany. Firmy je vyrábějí ve svém cover designu s vlastnoručním věnováním a obvykle osobně předávají. Takového osobního přístupu si obdarovaní velmi váží a spolu s prožitkem, který je spojen s vlastní rekreací, se tento nevšední dar stává nezapomenutelným. Zaměstnanci rekreační šek i zážitky s ním spojené ztotožňují s darujícím a také to tak dále komunikují mezi svými blízkými

Jako zvláštní odměnu pro své zaměstnance, na podporu prodeje a jako výraz poděkování pro zákazníky využívá rekreační šeky například společnost Bosch. „Sám je velmi rád věnuji při jednání svým protějškům a partnerům nebo jako dárek k Vánocům. Z několika dní odpočinku v perfektním hotelu, do kterého je Bosch pozve, se radují i ředitelé firem a členové představenstev. Předností rekreačního šeku je i to, že jej mohu věnovat opakovaně a obdarovaní se na něj již těší,“ říká reprezentant Bosch Group v ČR a generální ředitel Robert Bosch odbytová Martin Zettl.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz