Proč chtějí ženy méně

Proč chtějí ženy méně

Profesorka Lisa A. Barron z americké University of California provedla rozsáhlý průzkum mezi absolventy obchodně zaměřených oborů. Zajímalo jí, jaké finanční ohodnocení požadují, když vstupují na trh práce. Věděla o tom, že ženy obecně požadují méně peněz, žádná dosavadní studie však podle ní ještě neodhalila pravou příčinu tohoto faktu.

Lisa A. Barron ve svém průzkumu jen potvrdila, že ženy skutečně žádají o nižší vstupní plat než muži. Vyvodila pak závěr, že je tak tomu díky rozdílným představám o vlastní ceně, nárocích a prezentaci. 71 procent mužů v průzkumu uvedlo, že mělo na vstupní plat vyšší nároky. 70 procent žen naopak mělo pocit, že jejich vstupní plat byl odpovídající. Muži umějí daleko lépe vyjádřit svou cenu v příslušné měně.

Většina žen se dále domnívá, že své schopnosti prokáže až v průběhu zaměstnání, zatímco muži věří, že tomu tak bude již během přijímacího pohovoru. Chtějí-li tedy muži i ženy dosáhnout vyššího platového ohodnocení, musejí postupovat rozdílně. Důležité je pochopit, že muži obecně vidí jednání o platu jako možnost prosadit své vlastní zájmy, zatímco ženy jako potenciální riziko poškození reputace a vzájemných vtahů.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide