Rovnost platů žen a mužů až v roce 2050?

Průměrná 25letá žena pracující na plný úvazek si v USA do důchodového věku vydělá o 523 000 USD méně než průměrný pracující muž. Při současném tempu dorovnávání platů dosáhnou ženy rovnosti nejdříve v roce 2050. Průměrně si ženy vydělávají 78 % platu mužů. Od roku 1979 je to posun, tehdy si ženy přišly na 62 % výdělku mužů.

Odlišnosti ras

Platová odlišnost se u různých ras liší. Například Afroameričanky si vydělávají 91 % platu mužů, hispánské ženy pak 88 %.

Rozdíl je větší u profesionálů

Výdělky vysokoškolsky vzdělaných žen se od roku 1979 zvedly o třetinu, za stejné období se platy mužů zvedly o 19 %. Je ale zajímavé, že platové rozdíly jsou největší právě mezi nejvýše vzdělanými skupinami.

Na povolání záleží

Platové rozdíly se objevují ve všech povoláních, včetně těch, kde je nedostatek pracovníků a kde by platy měly být co nejkonkurenčnější, aby přitáhly top uchazeče. Příkladem mohou být praktičtí lékaři, jejichž počty klesají. Žena-lékařka si ale vydělá jen 58 % platu svého kolegy. I v převážně ženských povoláních, jako jsou zdravotní sestry, si ženy vydělávají méně než muži.

Ženy, které zvolí netradiční kariéru, například se stanou zubařkami (jen 20 %) nebo navigátorkami či pilotkami (méně než 4 % žen), mohou očekávat, že budou mít doživotně o 150 % vyšší výdělky než ženy, které se drží „při zemi“.

Plat versus spokojenost

Navzdory platovým rozdílům u mužů a žen ukazují studie, že ženy jsou v práci mnohem spokojenější  než muži.

-av-
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder