Rychlokurz motivace zaměstnanců

Rychlokurz motivace zaměstnanců

Kurz prezentovaný manažerským poradcem a vysokoškolským učitelem Alexem Hiamem seznamuje účastníky s problematikou motivace zaměstnanců v konkurenčním prostředí. Myšlenky využívané v tomto kurzu pochází přímo z praxe, proto jsou pro většinu současných manažerů a odborníků na lidské zdroje použitelné. Cíl kurzu je naučit vedoucí pracovníky své zaměstnance dosahovat u svých zaměstnanců vyšší úrovně vnitřní motivace. V kurzu se prezentují strategie z různých oblastí:
* Dosahování motivace zaměstnanců,
* Motivační proces,
* Řešení problémů a motivace,
* Pocity a motivace,
* Využití odměn a projevů uznání.

Autor kurzu tvrdí, že uvedené poznatky jsou velmi jednoduché a přímo aplikovatelné, ovšem aby zaměstnavatelé dosáhli u svých zaměstnanců skutečně vysokých úrovní motivace, je třeba je aplikovat pravidelně. V zásadě se dá říci, že zaměstnanci se cítí motivováni, jestliže dělají práci, kterou považují za důležitou a užitečnou, že sami chtějí být motivováni a vyžadují pravidelnou zpětnou vazbu. Zaměstnanci také musí přesně vědět, proč musí konkrétní úkol splnit a jak jejich snažení zapadá do cílů celé organizace.

Zdroj: streetwisemotivation.com - server věnovaný motivaci a hodnocení zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje streetwisemotivation.com