Současné trendy v peněžním hodnocení zaměstnanců

Současné trendy v peněžním hodnocení zaměstnanců

Kde jsou ty doby, kdy firmy poskytovaly finanční odměny zcela stejně všem svým zaměstnancům? Ty doby jsou nenávratně pryč. Peněžní ohodnocení je nyní důležitým nástrojem pro získání i udržení talentovaných a klíčových zaměstnanců a jejich motivace. Strategií dnešních firem se stává zvláštní finanční hodnocení konkrétních výkonných pracovníků. Společnost pro řízení lidských zdrojů (SHRM) firmám doporučuje nabízet k základní výplatě i flexibilní peněžní ohodnocení ve výši 7 až 8 procent. Hodnotit všechny zaměstnance stejně podle ní jednoduše není možné. Současné trendy v peněžním hodnocení zaměstnanců zahrnují následující:

- Firmy by měly konkrétní pravidla peněžního hodnocení zaměstnanců sepsat a nechat odsouhlasit správní radou a managementem.
- Celý systém by měl vycházet z menších změn v základních platech zaměstnanců a většího důrazu na vyplácení peněžního hodnocení formou bonusů.
- Je třeba vymezit konkrétní činnosti, za jejichž úspěšné provedení budou konkrétní zaměstnanci ohodnoceni.

V současnosti se kromě zvyšování základního platu, peněžních bonusů nebo podílu na zisku firem soustřeďují firmy zejména na peněžní pobídky vedoucí k zlepšení kvality života zaměstnanců. Konkrétně se jedná například o:
- jednorázové peněžní příspěvky vyplácené zaměstnavatelem v případě náhlého úspěchu zaměstnance,
- peněžní ohodnocení za dosažení plánovaného úspěchu doprovázené osobním poděkováním,
- úhradu nákladů spojených se školením a osobním rozvojem zaměstnanců.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR