Tak takhle by to nešlo

Tak takhle by to nešlo

Jistý Dan, ekonom z amerického Seattlu se zabýval zvyšováním morálky zaměstnanců. Na základě empirického výzkumu pak zformuloval jednoduché pravidlo, které nám říká: „Pokud manažeři nebudou podnikat kroky, aby tomu zabránili, morálka jejich zaměstnanců bude stoupat až na úroveň, která poškodí produkci a zisky firmy.“ V důsledku nám tedy sděluje, že šťastní zaměstnanci jsou příliš nákladní. Pokud si neustále nestěžují, že jsou málo placeni, znamená to, že jsou přepláceni.

Autor článku se Danovým pravidlem zvyšování morálky inspiroval a nabízí čtenářům několik ironických doporučení pro manažery lidských zdrojů:

- Neposkytujte zaměstnancům informace, které potřebují k výkonu své práce.
- Neříkejte jim ani, jak jejich práce zapadá do celkových firemních snah.
- Výkonnostní požadavky jim formulujte jednou ročně, ale vždy až poté, co vyplní formulář k hodnocení výkonnosti.
- Přijde-li zaměstnanec s myšlenkou, která firmě ušetří peníze, prohlaste ji nejprve za svou, než ji předáte nadřízeným.
- Hodně na zaměstnance křičte, nejlépe tak, aby to slyšeli všichni kolegové.
- Buďte podezřívaný, zejména pokud jde o veselé zaměstnance.
- Kontroluje vše, co vaši zaměstnance dělají, nejlépe v jejich přítomnosti.
- Často je upozorňujte, že jejich práci rozumíte lépe a lépe byste ji také uměli vykonávat.
- Znevažujte jejich činnost a opakujte jim, že je můžete kdykoli propustit.
- Odmítejte jakýkoli projev kreativity a inovačního myšlení.

Pak se jistě, podobně jako zmíněný Dan, dostanete do místního tisku. Neobjevíte se však seriózně v obchodní sekci, ale v rubrice pro zasmání.

-kk-
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management