Už dávno to není jen o ženách

Už dávno to není jen o ženách

Žijeme v 21. století a vše kolem práce se mění. Rozšiřuje se například snaha o dosažení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem lidí, která již dlouho není jen problémem pracujících žen a matek. Hledání rovnováhy v tomto smyslu již také není jen záležitostí řízení lidských zdrojů, ale zásadním zájmem podnikových vůdců, akademiků a politiků.

Například v USA dokládá rozsáhlý průzkum z let 1998 až 2003, že změny postihují skutečně všechny zaměstnance, přičemž problémy s vyvážením osobního a pracovního života mají zejména ti s nižšími a průměrnými příjmy. Velké firmy se v této věci snaží věnovat pozornost například zaměstnancům na druhé a třetí směně a možnostem pomoci jim s péčí o děti. Rozvíjí se proto také telecommuting.

Chytří zaměstnavatelé podporují celoživotní vzdělávání, platí zaměstnancům školné nebo je školí přímo ve firmě. Vytvářejí tak více inovační a dlouhodobější partnerství pro profesionální rozvoj všech zúčastněných. Zaměstnavatelé by měli lépe pochopit, co mohou pro vyvážení osobních a pracovních životů svých zaměstnanců udělat, hlavně se o to zajímat.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune