Už je to tu zase: Motivace zaměstnanců

Už je to tu zase: Motivace zaměstnanců

Jak vlastně dosáhnout toho, aby všichni zaměstnanci byli správně motivováni? V prvé řadě musí být každý zaměstnanec brán jako ostatním rovný jednotlivec a měl by být hodnocen za svoje lidské i pracovní vlastnosti, dovednosti a výsledky.

Důležitým krokem může být obohacení jednotlivých pracovních pozic. Každý zaměstnanec musí cítit určitý podíl odpovědnosti za svou práci. Velice podstatným faktorem je možnost dalšího rozvoje, případně také pracovního postupu. Samozřejmostí jsou rovné pracovní podmínky a příjemné prostředí.

Významnou roli hraje zpětná vazba. Té by se mělo dostat každému zaměstnanci. Jen tak bude jednotlivec cítit důležitost své práce a její vliv na kolektivní výsledek.

Každý zaměstnavatel by si měl pohlídat dobrou atmosféru na pracovišti a nedopustit, aby docházelo například k mobbingu či k jiným závažným neshodám. Měl by umět naslouchat. Pokud budou zaměstnanci v práci spokojeni, motivace bude vysoká a hlavní předpoklad k celkovému úspěchu firmy je splněn.
Zdroj: areaRH - Personalistický server ve španělštině
Zobrazit přehled článků ze zdroje areaRH