Uznání je jednoduché a účinné

„Pouhý" projev uznání zaměstnancům může zvýšit míru jejich angažovanosti o 20 až 30 %. A platí to na celém světě. Vyplývá to alespoň ze studie společnosti Towers Perrin s názvem Global Recognition Study, vypracované pro společnost O.C. Tanner, která se zabývá uznáváním zaměstnanců. Oslovila více než 10 tisíc zaměstnanců ve 13 zemích světa. Autoři Chester Elton a Adrian Gostick shrnují výsledky této studie ve své nové knize The Carrot Principle.

Existují však jisté rozdíly v tom, jak různé kultury přijímají uznání. „Zatímco zaměstnanci v Číně nebo v Rusku upřednostňují týmové uznání před uznáním jednotlivců, například Britové preferují osobní uznání od svých nadřízených," vysvětluje Adrian Gostick.

Výsledky této studie ukazují, že uznání je nejefektivnější, pokud je smysluplné, specifické a v souladu s klíčovými hodnotami firem. Zajímavé bylo zjištění určité nerovnosti ve vnímání uznání. Zatímco 56 % manažerů uvedlo, že svým zaměstnancům projevuje uznání, souhlasí s tím pouze 23 % zaměstnanců. Uznání je přitom velmi důležité zejména ve chvíli, kdy se firmám nedaří v jiných oblastech.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork